Keskustoimisto on suljettu ajalla 10.-13.5.2018.

Aurinkoista helatorstaita ja äitienpäivää,

toivottaa keskustoimiston henkilöstö

Pinskut ovat huolissaan viime vuosina toteutetusta leikkauspolitiikasta. Vaikutukset lapsiin on arvioitu vaillinaisesti tai sivuutettu päätöksenteossa. Kovat päätökset ovat johtaneet syntyvyyden laskemiseen ja oppimistulosten laskuun. Merkittävä osa ikäluokista syrjäytyy työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Alueellinen, sosiaalinen ja terveydellinen eriarvoisuus on syventynyt leikkauspolitiikan takia.

Sivut