Pinskuilla on järjestönä pitkä ja vaiherikas historia. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry eli Pinskut on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja perheiden järjestö. Toiminnassa mukana olevia henkilöitä kutsutaan pinskuiksi tai pioneereiksi.Järjestön toimintamuotoihin kuuluvat mm. leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset.

Pinskuliikkeen juuret ovat poliittisessa vasemmistossa ja työväenliikkeessä, ja järjestö onkin syntynyt osana kansainvälistä pioneeriliikettä. Nykyään Pinskut on itsenäinen, puoluepoliittisesti riippumaton ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Toiminnan raamit ja periaatteet määrittää YK:n lapsen oikeuksien sopimus yhdessä järjestön itse määrittämien pinskuarvojen kanssa. Pinskuarvoja ovat muun muassa: solidaarisuus, vapaus, inhimillisyys, rauha, lapsilähtöisyys, yhdenvertaisuus, aktiivisuus, avoimuus, rehellisyys, yhteisöllisyys, työn kunnioittaminen ja ystävyys.

Historiallisessa valossa pioneerit on perinteisesti tunnistettu vihreästä puserosta ja punaisesta liinasta. Vihreä väri on symboloinut nuoruutta ja punaisen liinan kolme kulmaa sukupolvien välistä yhteistyötä. Nykyään värimaailmassa on vahvistunut myös keltainen väri, joka symboloi elämyksellisyyttä ja iloa. Ohjaajille myönnetään eri värisiä punoksia ohjaajakoulutuksen eri suoritusvaiheissa. Nykyään järjestösymbolien ja -tunnusten käyttämisen yleisyys on vaihtelevaa, mutta eri värisiä punoksia käytetään melko yleisesti kaikkialla pinskutoiminnassa merkkinä ohjaajakoulutuksien eri vaihdeiden suorittamisesta.

Nykyään pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pinsku, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Nykyään järjestön keskustoimisto on Helsingissä, ja toiminta-alueita - piirejä - on viisi (Etelä-Suomi, Länsirannikko, Häme, Järvi-Suomi, Pohjois-Suomi). Lisäksi pinskutoimintaa pyörittävät aluejärjestöt ja osastot.

Pinskut sai alkunsa halusta järjestää toimintaa köyhien työläisperheiden lapsille. Tänäkin päivänä Pinskut pitävät tärkeänä mahdollistaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtuuhintaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja tarjota syrjimätön, yhdenvertainen, turvallinen ja ekologisesti kestävästi toimiva yhteisö. Pinskuihin on tervetullut kuka tahansa, joka tuntee pinskuarvot omakseen.

Tervetuloa mukaan!