Päivitetty tilanne 28.9.2020

STM ja THL tiedottivat 24.9, että uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen.

STM ja THL suosittavat, että epidemiatilanteen uhkaavaan heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.  Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein.

Torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan.

Osa Pinskujen työntekijöistä on jo siirtynyt etätyösuosituksen piiriin jo 14.8. Kasvavien koronalukujen valossa Pinskut suosittaa tällä hetkellä etätyöskentelyä koko Suomen alueella nopeasti muuttuvan tautitilanteen vuoksi niin työntekijöilleen kuin luottamustoimisilleen mahdollisuuksien mukaan.

Suosituksen perusteena on terveysviranomaisten toimenpideohjeet, rajoitukset ja suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työterveyslaitoksen kokoaman raportin mukaan laajalla etätyön tekemisellä kuluneena keväänä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus epidemian leviämisen estämisessä. 

Välttämättömille työmatkoille ja hallinnon kokouksiin keskusjärjestö kustantaa työntekijöilleen ja luottamustoimisilleen kasvomaskit ja suosittaa samaa käytäntöä myös jäsenjärjestöilleen. Etätyösuosituksia päivitetään jatkuvasti koronatilanteen ja maan hallituksen linjausten mukaisesti.

Koska epidemiatilanne on kiihtymis-ja leviämisvaiheessa monella maantieteellisellä alueella ja virusryppäitä esiintyy taajaan, suosittelemme tällä hetkellä lähtökohtaisesti kasvomaskien käyttöä kaikessa kasvokkain tapahtuvassa toiminnassa, joissa turvavälejä ei voidaa taata. Maskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria tai niitä, ketkä eivät pysty käyttämään kasvomaskia terveydellisestä tai muusta vastaavasta syystä.

28.9 Päivitetyt koronasuositukset pinskutoiminnassa

Aluehallintovirasto on päivittänyt yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia 22.9.

AVIn määräyksen mukaan lokakuussa saa järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5 antaman ohjeen mukaisesti: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksi...

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, joten on mahdollista että rajoitukset jatkuvat lokakuun jälkeenkin.

THL suosittelee lisäksi maskin käyttöä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida taata sekä etätyön suosimista. Pinskut suosittelee lisäksi jäsenjärjestöilleen paikallisen tautitilanteen tiivistä seurantaa, etätyön suosimista sekä kasvomaskien käyttöä ryhmätoiminnassa (pl alle 15-vuotiaat).

Koska koronaluvut jatkavat nousuaan ja kokoontumisrajoituksia on saatettu voimaan, niin tarkastettujen ohjeistusten ja suositusten tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen.

Pinskut suosittelevatkin jäsenjärjestöilleen seuraavia käytäntöjä ja ohjeita pinskutoimintaa järjestäessään:

• Toimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana.

• Toimintaa järjestetään noudattaen 1-2 metrin turvavälejä. Turvaväleistä tulee säännöllisesti muistuttaa ja mahdollisuuksien mukaan nämä olisi myös hyvä merkitä esim. tiloissa, jossa jonotetaan säännöllisesti.

•Pisaratartunnan riski on tavainomaista suurempi esim. yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten vastaavien toimintojen yhteydessä turvaväleistä tulee pitää huolta erityisen tarkasti ja järjestää vastaavantyyppistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. Kädet pestään huolellisesti vähintään aina toimintaan tultaessa ja sieltä lähtiessä ja käsihuuhdetta tulee olla saatavilla koko järjestettävän toiminnan ajan. Jotta käsienpesu toimintaan tullessa voidaan taata, suositellaan ryhmän kokoontumista ulos ennen toiminnan alkamista ja toimitilaan tulemista yhdessä ohjaajan johdolla käsipesun kautta ja turvavälejä noudattaen.

•Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja pestään kädet huolellisesti aina tämän jälkeen. Kädet pyyhitään kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.

• Riskiryhmien kuuluvien henkilöiden osalta ryhmätoimintaan osallistumista ei lähtökohtaisesti suositella sairastumisriskin vuoksi.

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).

• Toimintaa saa järjestää vain rajatuissa, maksimissaan 50 henkilön ryhmissä (mieluummin pienemmissä), jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa paikassa olevien henkilöiden kanssa.

•Kaikkien samassa tilassa olevien yhteystiedot kerätään ja osanottajat kirjataan huolellisesti joka kerta (koskee erityisesti kerhotoimintaa) Osallistujamäärien rajauksella ja huolellisilla osallistujakirjauksilla rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos toiminnassa todetaan koronavirustartunta.

•Suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa järjestettävään toimintaan sisältyy oleskelua  julkisilla paikoilla, suljetuissa tiloissa tai liikennevälineissä, joissa turvavälien toteutumista ei voida taata. Maskien hankinnasta, turvallisesta käytöstä sekä käytettyjen maskien turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa toiminnan järjestäjä. Maskien käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, joilla ei ole maskin käyttöön terveydellistä estettä.

• Suositellaan Koronavilkku-sovelluksen lataamista kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien puhelimiin. Mahdollisista altistumisilmoituksista tulee informoida toiminnan järjestäjiä, jotta ryhmätoiminta voidaan tarvittaessa tauottaa koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi.

•Jos toimintaan osallistuvalla todetaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tilasta on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Toiminnan järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. Aikuisten vastuulla on aina varmistaa, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret noudattavat annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Koronatilanne voi muuttua nopeastikin ja seuraamme viranomaisten ohjeistuksia jatkuvasti.

Turvallisia ja iloisia hetkiä pinskutoiminnan parissa!

Lisätietoja: Anni Hakolampi anni.hakolampi@pinskut.fi 0443230223