Pinskut on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja perheiden järjestö. Toiminnassa mukana olevia henkilöitä kutsutaan pioneereiksi, eli tuttavallisemmin "pinskuiksi".Järjestön toimintamuotoihin kuuluvat mm. leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset.

Pinskut on aatteellisesti vasemmistolainen mutta puoluepoliittisesti riippumaton järjestö, jonka toiminnan raamit ja periaatteet määrittää YK:n lapsen oikeuksien sopimus yhdessä järjestön itse määrittämien arvojen kanssa.

Pinskutoiminta on yhteisöllistä, hauskaa ja elämyksiin pyrkivää työtä lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.

Pinskut - elämyksiä, iloa, yhdessä!