Hallitus 2021

Liittohallitus johtaa ja valvoo Pinskujen ja jäsenjärjestöjen toimintaa ja niiden tekemää työtä sekä päättää liiton palkatun henkilöstön työsuhdeasioista. Hallitus myös tekee liiton taloutta koskevia päätöksiä sekä päättää liiton ns.juoksevista asioista. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein. Liittohallituksen toimia valvoo liiton korkein päättävä elin, edustajisto. Liittohallitus toimii korkeimpana päättävänä elimenä edustajiston kokousten välillä.

Liittohallituksen puheenjohtajat 2020

Sanni Karlström puheenjohtaja

sanni.karlstrom@pinskut.fi, p.050 387 9944

Joni Korhonen varapuheenjohtaja

joni.korhonen@pinskut.fi, p.050 5428 186 

Hallituksen jäsenet 2021-2022

Susanna Korhonen, Toni Jääskeläinen varajäsen

Mirka Lasarov, Laura Aalto  varajäsen 

Marlene Korpela, Jemina Korpela varajäsen

Jukka Pahtela, Heikki Tapperi varajäsen

Jani Halonen, Taina Hollo varajäsen 

Edustajisto

Edustajisto kokoontuu 2 kertaa vuodessa kevät-ja syyskokoukseen jossa käsitellään liiton sääntömääräiset asiat kuten mm. lasten asemaa liityvät asiat, säännöt, keskeiset strategiset linjaukset ja hallituksen jäsenten valinta. Edustajistoon kuuluu sääntömääräisesti 15-40 jäsentä. Edustajiston puheenjohtajana toimii Marika Vapaala-Riikonen ja varapuheenjohtajana Riina Lindstedt. Edustajiston jäsenet valitsevat jäsenjärjestöt jäsenäänestyksissään tai piirikokouksissaan.