Hallitus 

Liittohallitus johtaa ja valvoo Pinskujen ja jäsenjärjestöjen toimintaa ja niiden tekemää työtä sekä päättää liiton palkatun henkilöstön työsuhdeasioista. Hallitus myös tekee liiton taloutta koskevia päätöksiä sekä päättää liiton niin sanotuista juoksevista asioista. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein. Liittohallituksen toimia valvoo liiton korkein päättävä elin, edustajisto. Liittohallitus toimii korkeimpana päättävänä elimenä edustajiston kokousten välillä.

Liittohallituksen puheenjohtajat (2021-2022)

Sanni Karlström, puheenjohtaja

sanni.karlstrom@pinskut.fi, puh. 050 387 9944

Joni Korhonen, varapuheenjohtaja

joni.korhonen@pinskut.fi, puh. 050 5428 186

Hallituksen jäsenet 2021-2022

Susanna Korhonen, Negeen Hamkar varajäsen

Mirka Lasarov, Laura Aalto varajäsen 

Marlene Korpela, Jemina Korpela varajäsen

Jukka Pahtela, Heikki Tapperi varajäsen

Jani Halonen, Taina Hollo varajäsen 

Edustajisto

Edustajisto kokoontuu 2 kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen, sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään lasten asemaa, sääntöasioita ja keskeisiä strategisia linjauksia. Edustajisto valitsee myös liittohallituksen jäsenet. Edustajistoon kuuluu sääntömääräisesti 15-40 jäsentä. Edustajiston puheenjohtajana toimii Riina Lindstedt ja varapuheenjohtajana Sara Åkerberg.  Edustajiston jäsenet valitsevat jäsenjärjestöt jäsenäänestyksissään tai piirikokouksissaan.

Edustajiston puheenjohtajat (2021-2022)

Riina Lindstedt, puheenjohtaja

riina.lindstedt@pinskut.fi, p.050 554 3851

Sara Åkerberg, varapuheenjohtaja

sara.akerberg@pinskut.fi