Hallitus 

Liittohallitus johtaa ja valvoo Pinskujen ja jäsenjärjestöjen toimintaa ja niiden tekemää työtä sekä päättää liiton palkatun henkilöstön työsuhdeasioista. Hallitus myös tekee liiton taloutta koskevia päätöksiä sekä päättää liiton niin sanotuista juoksevista asioista. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein. Liittohallituksen toimia valvoo liiton korkein päättävä elin, edustajisto. Liittohallitus toimii korkeimpana päättävänä elimenä edustajiston kokousten välillä.

Liittohallituksen puheenjohtajat (2023-2024)

Laura Aalto, puheenjohtaja (erovuorossa 31.12.2024)

laura.aalto(at)pinskut.fi, puh. 050 387 9944

Anna-Mari Pirinen, varapuheenjohtaja (erovuorossa 31.12.2024)

anna-mari.pirinen(at)pinskut.fi

Hallituksen jäsenet 2023-2024

Tiina Lehtinen, Marja Holopainen varajäsen (erovuorossa 31.12.2023)

Susanna Pesonen, Nora Koski varajäsen (erovuorossa 31.12.2023)

Mia Minkkinen, Michelle Seppälä varajäsen (erovuorossa 31.12.2024) 

Ronja Pahtela,Pekka Pehkonen varajäsen (erovuorossa 31.12.2023)

Sini Rönkä, Marja Rekonen varajäsen (erovuorossa 31.12.2024)

 

Hallituksen häirintäyhdyshenkilöt 2023 valitaan tammikuussa.

Edustajisto

Edustajisto kokoontuu 2 kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen, sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään lasten asemaa, sääntöasioita ja keskeisiä strategisia linjauksia. Edustajisto valitsee myös liittohallituksen jäsenet. Edustajistoon kuuluu sääntömääräisesti 15-40 jäsentä. Edustajiston puheenjohtajana toimii Riina Lindstedt ja varapuheenjohtajana Sara Åkerberg.  Edustajiston jäsenet valitsevat jäsenjärjestöt jäsenäänestyksissään tai piirikokouksissaan.

Edustajiston häirintäyhdyshenkilöinä kauden 2022 loppuun saakka toimivat Sandra Lasarov ja Perttu Rekonen.

Edustajiston puheenjohtajat (2022)

Riina Lindstedt, puheenjohtaja

riina.lindstedt@pinskut.fi, p.050 554 3851

Sara Åkerberg, varapuheenjohtaja

sara.akerberg@pinskut.fi