Keskusliiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt, joita ovat piirijärjestöt, aluejärjestöt ja osastot. Liiton jäsenjärjestöillä voi olla sekä henkilöjäseniä että jäsenjärjestöjä säännöistään riippuen.

Pinskut toimii valtakunnallisesti, mutta toiminta-alue voidaan jakaa karkeasti viiteen osaan: Pohjois-Suomi, Järvi-Suomi, Häme, Länsirannikko ja Etelä-Suomi. Yhteystiedot-välilehdellä löydät tiedot oman asuinalueesi toiminnasta vastaavan aluetyöntekijän yhteystiedot.

Keskusliitto tuottaa tukipalveluja ja -materiaaleja paikallisesti ja alueellisesti toimiville jäsenjärjestöilleen. Liiton jäsenjärjestöt vastaavat pääasiassa lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan järjestämisestä toiminta-alueellaan. Toimintamuotoja ovat mm. retket, kerhot, leirit, koulutukset, tapahtumat ja kansainväliset nuorisovaihdot.

Keskusliiton hallinnon (liittohallitus ja edustajisto) valitsevat liiton sääntöjen mukaan jäsenet, eli jäsenjärjestöt. Keskusliiton hallinnosta löydät lisätietoa Järjestö -- Hallinto - alasivulta. Jäsenilleen suunnattujen tukipalveluiden ja -materiaalien tuottamisesta vastaavat liiton palkattu henkilöstö; toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä mahdolliset projekti-tai kausityöntekijät. Heidän yhteystietonsa löydät Yhteystiedot-sivulta. Keskusliitto tekee myös toiminnallista yhteistyötä, koulutuksia, edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Keskusliiton jäsenjärjestöjen toimintaa koordinoivat alueelliset ja paikalliset pinskutyöntekijät, luottamustoimiset ja aktiivit. Alueellista ja paikallista toimintaa koskevissa kysymyksissä kannattaa siten aina kääntyä lähimmän aluetyöntekijän puoleen (katso Yhteistiedot- sivu).