Pariisin ilmastotavoitteet sekä globaalit Agenda2030 kehitystavoitteet vaativat välittömiä ja konkreettisia ilmastotoimia kaikilta toimijoilta. Pinskut vastaavat tähän haasteeseen ja näyttävät esimerkkiä ilmastovastuullisuudessa. Omalla toiminnallaan Pinskut kannustaa myös muita järjestöjä kunnianhimoiseen ilmastotyöhön.

Pinskujen toimenpideohjelmassa käsitellään hiilineutraaliustavoitteita hallinnollisen ja järjestöllisen työn näkökulmasta. Hiilineutraaliutta edistävät kasvatukselliset tavoitteet saavutetaan pinskutoiminnassa Pinskujen aktiviteettimerkkijärjestelmän ja koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten ja koulutusoppaiden avulla.

Hiilineutraalin järjestön saavuttamiseksi olemme toimenpideohjelmassa keskittyneet niihin toimenpiteisiin, millä järjestöllistä hiilijalajälkeä pienennetään 2025 mennessä siten, että toiminta ei tuota päästöjä enemmän kuin toiminnalla pystytään sitomaan. Vuoden 2025 jälkeen Pinskut tähtää kohti hiilinegatiivista järjestöä.

Pinskujen keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat mm.

  • Sitran Hiilifiksu järjestö-hankkeessa kehitettyjä hiilijalanjälkilaskurin käyttö hiilijalanjäljen kartoittamiseksi ja päästöjen hyvittämiseksi. Pinskujen ja Nuorten Kotkien ilmastokasvatushankkeiden (Liikkuva luontoleiri ja Weekends for Climate) hiilijalanjäljet ovat kompensoitu.
  • Energian ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö, uusiutuvien energialähteiden suosiminen
  • Julkisten kulkuvälineiden ja kimppakyytien suosiminen .Lentomatkojen päästöt hyvitetään, jos niitä ei voida mitenkään välttää
  • Suositaan lähellä tuotettua ja sesongin mukaista kasvisruokaa, vältetään hävikkiä mm. huolellisella ruokasuunnittelulla

  • Suositaan eettisesti ja ekologisesti kestävää palvelutuotantoa (mm.setrifioituja), laadukkaita materiaaleja, suositaan lainaamista, vanhan korjaamista, kimppahankintoja, vuokrausta ja second handia.

  • Pyritään paperittomuuteen ja sähköisiin kokouksiin hallinnossa, tieto kulkee pääasiassa sähköisesti. Paperisia painotuotteita painetaan ainoastaan pieniä eriä kerrallaan, todelliseen tarpeeseen ja tällöinkin huomioidaan ympäristöystävälliset valinnat esim.paperin suhteen. 

Pinskujen liittohallitus on päivittänyt Pinskujen toimintaohjelman hiilineutraalin järjestön saavuttamiseksi viimeksi vuonna 2021.