Koronakriisin keskellä valtiovarainministeriön talousarvioehdotus kohdistuu kipeästi lapsi- ja nuorisotyöhön. Valtionvarainministeriön esitys lohkaisisi järjestöjen ja kuntien nuorisotyön määrärahoista vuodelle 2021 peräti kolmanneksen, eli noin 15 miljoonaa euroa. Käytännössä näin suuri leikkaus tarkoittaisi monen kunnan ja järjestön tarjoaman kerho-, retki-, leiri- ja tapahtumatarjonnan rajua supistumista tai alasajoa nuorisoalan lomautuksista ja irtisanomisista puhumattakaan. Leikkausesitys juontaa juurensa veikkausvoittovarojen supistumisesta koronakriisin sekä Veikkauksen rahapelaamiseen liittyvien uudistusten myötä. Leikkausesitys on silti täysin kohtuuton tilanteessa, jossa lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja palveluihin tulisi tehdä merkittäviä investointeja leikkausten sijaan. Esitys on myös selkeästi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyn lapsen edun (3. artikla) vastainen. Koronakriisin jälkihoito ja peliongelmien tehokas ehkäisy eivät saa käytännössä tarkoittaa leikkausta lapsilta ja nuorilta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkisti 24.6. raporttinsa koronaepidemian vaikutuksista lasten ja perheiden hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Se on karua luettavaa ja varoittaa pitkälti tekemästä samoja virheitä, joita tehtiin 1990-luvun laman aikaan. 1990-luvun laman tapaan koronakriisi uhkaa lisätä rajusti eriarvoisuutta ja pahentaa jo valmiiksi heikossa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asemaa. Vetoamme päättäjiin, että YK:n lapsen oikeuksien sopimusta kunnioitetaan ja että nuorisoalan leikkauksiin ei ryhdytä. Odotamme, että hallitusohjelman kirjaus sekä kulttuuriministeri Saarikon lupaus vähenevien veikkausvoittovarojen kompensoinnista järjestöille täysimääräisesti valtion budjetista pitää. Koronakriisin aikaansaamaa hyvinvointivajetta ei korjata vuodessa tai parissa. Veikkauksen tuotonalenema on todennäköisesti pysyvä ja pidempiaikainen kehityskulku. Siksi vaadimme, että vuoden 2021 budjetin rinnalla tehdään myös pitkän aikavälin suunnitelma järjestöjen toimintaedellytysten sekä lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi tulevaisuudessa. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry PINSKUT Nuorten Kotkien Keskusliitto Suomen Nuorisoseurat ry Lasten ja nuorten keskus ry Lastenliitto ry Vesaisten Keskusliitto ry Lisätiedot: Anni Hakolampi, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry PINSKUT, p. 0443230223 Antti Hytti, Nuorten Kotkien Keskusliitto, p.0401547572 Iija Filén, Suomen Nuorisoseurat ry, p.0456336944 Katri Korolainen, Lasten ja nuorten keskus ry, p. 0445456952 Mia Syysnummi, Lastenliitto ry, p. 0408284419 Katja Koivukoski, Vesaisten Keskusliitto ry, p. 040 533 8160 Kuva: Pixabay