Koronaviruksen aiheuttama terveysuhka on saanut koko maailma poikkeukselliseen tilanteeseen. Poikkeustilan myötä lasten ja nuorten sosiaalinen ympäristö on kokenut lyhyessä ajassa mullistuksen koulujen, päiväkotien ja harrastustoiminnan rajaamisten vuoksi. Monen lapsiperheen toimeentulo on voinut romahtaa lomautusten, yritystoiminnan nopean supistumisen ja työttömyyden vuoksi. Varhaiskasvatuksen ja lähiopetuksen rajoitukset ovat asettaneet perheet sekä opetus-ja kasvatusalan henkilöstön samaan aikaan ennennäkemättömien ja jopa mahdottomia ponnistusten eteen. Sosiaalisten lähikontaktien välttämiseen liittyvät rajoitustoimet ovat johtaneet siihen, että monelle perheelle työn ja perhe-elämän yhdistäminen on huomattavasti vaikeutunut, jopa tullut mahdottomaksi.

Koronaviruksen aiheuttama arjen uudelleenjärjesten tarve on tullut perheille yllättäen ja nopealla aikataululla, eikä perheiden normaalit sosiaaliset verkostot ole voineet olla tukena.Yhteiskunnallinen poikkeustilanne on tuonut perheille paljon myös yllättäviä taloudellisia haasteita, joihin yhteiskunnalliset turvaverkot eivät ole varautuneet vastaamaan. Maailmanlaajuisen koronapandemian myötä erityisen haavoittuvassa taloudellisessa, terveydellisessä ja sosiaalisessa tilanteessa ovat perheet, joissa on riskiryhmään kuuluvia lapsia tai vanhempia. Sosiaaliset kontaktit altistavat nämä riskiryhmiin kuuluvat lapset, nuoret ja perheet vakaville terveysriskeille.THL:n mukaan koronataudin vaikeaan muotoon sairastuminen on erittäin harvinaista perussairailla lapsilla tai nuorilla, mutta samaan aikaan THL myöntää, että kattavaa tutkimusnäyttöä tai varmuutta asiasta ei ole.

Maailmalla on jo nähty kasvavassa määrin vakavia koronavirustautitapauksia, jotka ovat vieneet tehohoitoon ja jopa kuolemaan myös nuoria, terveitä ja hyväkuntoisia henkilöitä. Jokainen menehtynyt tai vakavasti sairastunut lapsi on liikaa. Erityisesti riskiryhmään kuuluvia lapsia ja nuoria tuleekin suojella järein toimenpitein. On kyse lasten hengestä ja terveydestä jo entuudestaan alhaisen syntyvyyden Suomessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, joka tarkoittaa lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä suojelua ja huolenpitoa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa, että valtion tulee tehdä kaikkensa, että erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevia lapsia suojellaan kaikin mahdollisin keinoin. Koronaepidemian hillitsemiseksi ja hoidon riittävyyden varmistamiseksi on Suomessa tehty poikkeuksellisia päätöksiä, mutta riskiryhmiin kuuluvien lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaaminen ei ole kuulunut päätösten piiriin. Pinskujen hallituksen mielestä koronaviruksen vakavan tautimuodon riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten osallistuminen varhaiskasvatukseen tai koulujen lähiopetukseen tulee vallitsevassa poikkeustilanteessa kieltää. Lähiopetus tai varhaiskasvatus tulisi myös kieltää terveiltä lapsilta tilanteessa, jossa samaan ruokakuntaan kuuluu THL:n määrittämiin koronan vakavan tautimuodon riskiryhmiin kuuluva henkilö iästä riippumatta. Tilanteessa, jossa huoltaja menettää toimeentulonsa lapsensa hoidon tai lähiopetuksen järjestämiseksi ja sosiaalisten kontaktien minimoimiseksi, tulee valtion turvata huoltajien toimeentulo kunnes pandemia laantuu ja rajoituksista luovutaan.

Lisätiedot: Joni Korhonen

Puheenjohtaja joni.korhonen (at) pinskut.fi

p. 050 5428 186

Kuva: Unsplash