Päivitetty 8.3.2021

Hallitus on julistanut poikkeusolot. Alueilla, jossa koronaepidemia on leviämisvaiheessa, kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään ja yli 20-vuotiaiden osalta myös ulkotilojen osalta.  Esimerkiksi HUS suosittelee parhaillaan alueelleen lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytyksen jatkamista. Jos leviämisalueella sijaitseva kunta kuitenkin päättää jatkaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, tulee henkilömäärä rajata kymmeneen henkilöön kerrallaan. 

THL on päivittänyt maskisuositusta kattamaan kaikki yli 12-vuotiaat. THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskin käyttöä suositellaan kaikissa työyhteisöissä, julkisilla paikoilla sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä. 

STM on päivittänyt tilannekuvaa ja siihen liittyviä ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen 22.2.2021. Epidemia on edelleen monin paikoin leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Kokoontumisia koskevissa rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheessa alue on. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeet hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä ovat voimassa kaikissa vaiheissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että niillä alueilla, jossa lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan järjestää, tulee siinä noudattaa  seuraavia periaatteita: 
•    Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnä olleet kirjataan ylös. Kilpailuja, näytöksiä tai muita toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä.
•    Vanhempien tai muiden ulkopuolisten oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita. Ryhmän ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samat. 
•    Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, että lähikontakteja ei synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä. Osallistujien välillä pidetään 2 metrin turvaväli ryhmäharrastuksissa. 
•    Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu. Ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski. 
•    Harrastukset järjestetään enintään 10 hengen ryhmissä. Kuitenkin suurissa tiloissa voi samaan aikaan olla useita 10 hengen ryhmiä, jos ryhmien välillä ei ole kontaktia.  

Suositeltavaa on, että ohjeistusta noudatetaan leviämisvaiheen alueilla sisätiloissa, kun ollaan toimenpidetasolla 1. Jos siirrytään toimenpidetasolle 2, ohjeistusta suositellaan noudatettavaksi myös alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksissa sisätiloissa.

Tarkistathan aina ajankohtaisimman tilannetiedon oman alueesi viranomaiselta.

Valtakunnallisen toiminnan osalta Pinskut suosittelee edelleen ainoastaan etäkokoontumisia ja etätapahtumia huhtikuun 2021 loppuun asti.

Välttämättömissä kasvokkain tapahtuvissa kohtaamissa tulee käyttää kasvomaskia ja noudattaa turvavälejä (2 metriä) sekä hyvää hygieniaa. Maskisuositus ei koske alle 12-vuotiaita lapsia ja nuoria tai niitä, ketkä eivät pysty käyttämään kasvomaskia terveydellisestä tai muusta vastaavasta syystä.

Kaikille Pinskujen työntekijöille ja luottamustoimisille suositellaan edelleen ensisijaisesti etätyöskentelyä.

Niillä toiminta-alueilla, joissa on paikallisten viranomaisten linjausten mukaisesti mahdollista järjestää pinskutoimintaa, suositellaan edelleen seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista: 
• Toimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana.
• Toimintaa järjestetään noudattaen 2 metrin turvavälejä. Turvaväleistä tulee säännöllisesti muistuttaa ja mahdollisuuksien mukaan nämä olisi myös hyvä merkitä esim. tiloissa, jossa jonotetaan säännöllisesti.
•Pisaratartunnan riski on tavanomaista suurempi esim. yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten vastaavien toimintojen yhteydessä turvaväleistä tulee pitää huolta erityisen tarkasti ja järjestää vastaavantyyppistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.
• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. Kädet pestään huolellisesti vähintään aina toimintaan tultaessa ja sieltä lähtiessä ja käsihuuhdetta tulee olla saatavilla koko järjestettävän toiminnan ajan. Jotta käsienpesu toimintaan tullessa voidaan taata, suositellaan ryhmän kokoontumista ulos ennen toiminnan alkamista ja toimitilaan tulemista yhdessä ohjaajan johdolla käsipesun kautta ja turvavälejä noudattaen.
•Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja pestään kädet huolellisesti aina tämän jälkeen. Kädet pyyhitään kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.
• Riskiryhmien kuuluvien henkilöiden osalta ryhmätoimintaan osallistumista ei lähtökohtaisesti suositella sairastumisriskin vuoksi.
• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).
• Toimintaa saa järjestää vain rajatuissa, epidemiatilanteen mukaisissa ryhmäkoissa siten, että ryhmä majoittuu, ruokailee ja toimii yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa paikassa olevien henkilöiden kanssa.
Kaikkien samassa tilassa olevien yhteystiedot kerätään ja osanottajat kirjataan huolellisesti joka kerta (koskee erityisesti kerhotoimintaa). Osallistujamäärien rajauksella ja huolellisilla osallistujakirjauksilla rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos toiminnassa todetaan koronavirustartunta.
•Suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa järjestettävään toimintaan sisältyy oleskelua julkisilla paikoilla, suljetuissa tiloissa tai julkisissa liikennevälineissä. Maskien hankinnasta, turvallisesta käytöstä sekä käytettyjen maskien turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa toiminnan järjestäjä. Maskien käyttösuositus koskee yli 12-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, joilla ei ole maskin käyttöön terveydellistä estettä.
• Suositellaan Koronavilkku-sovelluksen lataamista kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien puhelimiin. Toimintaa järjestävä on velvollinen tiedottamaan ennalta lasten huoltajia altistumisilmoituksen tekemisestä järjestäjälle, sillä mahdollisista altistumisilmoituksista tulee informoida toiminnan järjestäjiä, jotta ryhmätoiminta voidaan tarvittaessa tauottaa koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi. 
•Jos toimintaan osallistuvalla todetaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tilasta on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Toiminnan järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. Aikuisten vastuulla on aina varmistaa, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret noudattavat annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Koronatilanne voi muuttua nopeastikin ja seuraamme viranomaisten ohjeistuksia jatkuvasti.

Pinskuliitto tarjoaa etätoiminnan järjestämiseen tukimateriaalia, tutustu materiaaliin keskusjärjestön hallinnoimalla alustalla jemmapilvessä. 

Lataa Thl:n tulostettavat ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen liittyen täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/in
fektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

 

Päivitetty tilanne 11.1.2021

THL on päivittänyt maskisuositusta kattamaan kaikki yli 12-vuotiaat. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskin käyttöä suositellaan kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä. 

STM on päivittänyt toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen 22.12. Epidemia on edeen monin paikoin leviämisvaiheessa, jonka vuoksi mm. Etelä-Suomen AVI jatkaa tiukkoja 10 hengen kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla tammikuun loppuun 2021 asti. Perustason ja kiihtymisvaihteen alueilla yleisömäärien rajaus  sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa on edelleen 20-50 henkilöä. Suurempien yleisömäärien tapahtumia voidaan perustason ja kiihtymisvaiheen alueilla järjestää ainoastaan tietyin poikkeusedellytyksin (ks. tarkempi THL:n ohjeistus ).  Tarkistathan aina ajankohtaisimman tilannetiedon alueesi viranomaiselta.

Valtakunnallisen toiminnan osalta Pinskut edelleen suosittelee ainoastaan etäkokoontumisia ja etätapahtumia tammikuun 2021 loppuun asti.

Välttämättömissä kasvokkain tapahtuvissa kohtaamissa tulee käyttää kasvomaskia ja noudattaa  turvavälejä sekä hyvää hygieniaa. Maskisuositus ei koske alle 12-vuotiaita lapsia ja nuoria tai niitä, ketkä eivät pysty käyttämään kasvomaskia terveydellisestä tai muusta vastaavasta syystä.

Kaikille Pinskujen työntekijöille ja luottamustoimisille suositellaan edelleen ensijaisesti etätyöskentelyä.

Niillä toiminta-alueilla, joissa on paikallisten viranomaisten linjausten mukaisesti mahdollista järjestää pinskutoimintaa, suositellaan edelleen seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista: 

• Toimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana.

• Toimintaa järjestetään noudattaen 1-2 metrin turvavälejä. Turvaväleistä tulee säännöllisesti muistuttaa ja mahdollisuuksien mukaan nämä olisi myös hyvä merkitä esim. tiloissa, jossa jonotetaan säännöllisesti.

•Pisaratartunnan riski on tavanomaista suurempi esim. yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten vastaavien toimintojen yhteydessä turvaväleistä tulee pitää huolta erityisen tarkasti ja järjestää vastaavantyyppistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. Kädet pestään huolellisesti vähintään aina toimintaan tultaessa ja sieltä lähtiessä ja käsihuuhdetta tulee olla saatavilla koko järjestettävän toiminnan ajan. Jotta käsienpesu toimintaan tullessa voidaan taata, suositellaan ryhmän kokoontumista ulos ennen toiminnan alkamista ja toimitilaan tulemista yhdessä ohjaajan johdolla käsipesun kautta ja turvavälejä noudattaen.

•Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja pestään kädet huolellisesti aina tämän jälkeen. Kädet pyyhitään kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.

• Riskiryhmien kuuluvien henkilöiden osalta ryhmätoimintaan osallistumista ei lähtökohtaisesti suositella sairastumisriskin vuoksi.

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).

• Toimintaa saa järjestää vain rajatuissa, epidemiatilanteen mukaisissa ryhmäkoissa siten, että ryhmä majoittuu, ruokailee ja toimii yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa paikassa olevien henkilöiden kanssa.

•Kaikkien samassa tilassa olevien yhteystiedot kerätään ja osanottajat kirjataan huolellisesti joka kerta (koskee erityisesti kerhotoimintaa) Osallistujamäärien rajauksella ja huolellisilla osallistujakirjauksilla rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos toiminnassa todetaan koronavirustartunta.

•Suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa järjestettävään toimintaan sisältyy oleskelua  julkisilla paikoilla, suljetuissa tiloissa tai julkisissa liikennevälineissä. Maskien hankinnasta, turvallisesta käytöstä sekä käytettyjen maskien turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa toiminnan järjestäjä. Maskien käyttösuositus koskee yli 12-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, joilla ei ole maskin käyttöön terveydellistä estettä.

• Suositellaan Koronavilkku-sovelluksen lataamista kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien puhelimiin. Mahdollisista altistumisilmoituksista tulee informoida toiminnan järjestäjiä, jotta ryhmätoiminta voidaan tarvittaessa tauottaa koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi.

•Jos toimintaan osallistuvalla todetaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tilasta on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Toiminnan järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. Aikuisten vastuulla on aina varmistaa, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret noudattavat annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Koronatilanne voi muuttua nopeastikin ja seuraamme viranomaisten ohjeistuksia jatkuvasti.

Päivitetty tilanne 28.9.2020

STM ja THL tiedottivat 24.9, että uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen.

STM ja THL suosittavat, että epidemiatilanteen uhkaavaan heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.  Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein.

Torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan.

Osa Pinskujen työntekijöistä on jo siirtynyt etätyösuosituksen piiriin jo 14.8. Kasvavien koronalukujen valossa Pinskut suosittaa tällä hetkellä etätyöskentelyä koko Suomen alueella nopeasti muuttuvan tautitilanteen vuoksi niin työntekijöilleen kuin luottamustoimisilleen mahdollisuuksien mukaan.

Suosituksen perusteena on terveysviranomaisten toimenpideohjeet, rajoitukset ja suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työterveyslaitoksen kokoaman raportin mukaan laajalla etätyön tekemisellä kuluneena keväänä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus epidemian leviämisen estämisessä. 

Välttämättömille työmatkoille ja hallinnon kokouksiin keskusjärjestö kustantaa työntekijöilleen ja luottamustoimisilleen kasvomaskit ja suosittaa samaa käytäntöä myös jäsenjärjestöilleen. Etätyösuosituksia päivitetään jatkuvasti koronatilanteen ja maan hallituksen linjausten mukaisesti.

Koska epidemiatilanne on kiihtymis-ja leviämisvaiheessa monella maantieteellisellä alueella ja virusryppäitä esiintyy taajaan, suosittelemme tällä hetkellä lähtökohtaisesti kasvomaskien käyttöä kaikessa kasvokkain tapahtuvassa toiminnassa, joissa turvavälejä ei voidaa taata. Maskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria tai niitä, ketkä eivät pysty käyttämään kasvomaskia terveydellisestä tai muusta vastaavasta syystä.

28.9 Päivitetyt koronasuositukset pinskutoiminnassa

Aluehallintovirasto on päivittänyt yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia 22.9.

AVIn määräyksen mukaan lokakuussa saa järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5 antaman ohjeen mukaisesti: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksi...

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, joten on mahdollista että rajoitukset jatkuvat lokakuun jälkeenkin.

THL suosittelee lisäksi maskin käyttöä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida taata sekä etätyön suosimista. Pinskut suosittelee lisäksi jäsenjärjestöilleen paikallisen tautitilanteen tiivistä seurantaa, etätyön suosimista sekä kasvomaskien käyttöä ryhmätoiminnassa (pl alle 15-vuotiaat).

Koska koronaluvut jatkavat nousuaan ja kokoontumisrajoituksia on saatettu voimaan, niin tarkastettujen ohjeistusten ja suositusten tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen.

Pinskut suosittelevatkin jäsenjärjestöilleen seuraavia käytäntöjä ja ohjeita pinskutoimintaa järjestäessään:

• Toimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana.

• Toimintaa järjestetään noudattaen 1-2 metrin turvavälejä. Turvaväleistä tulee säännöllisesti muistuttaa ja mahdollisuuksien mukaan nämä olisi myös hyvä merkitä esim. tiloissa, jossa jonotetaan säännöllisesti.

•Pisaratartunnan riski on tavainomaista suurempi esim. yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten vastaavien toimintojen yhteydessä turvaväleistä tulee pitää huolta erityisen tarkasti ja järjestää vastaavantyyppistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. Kädet pestään huolellisesti vähintään aina toimintaan tultaessa ja sieltä lähtiessä ja käsihuuhdetta tulee olla saatavilla koko järjestettävän toiminnan ajan. Jotta käsienpesu toimintaan tullessa voidaan taata, suositellaan ryhmän kokoontumista ulos ennen toiminnan alkamista ja toimitilaan tulemista yhdessä ohjaajan johdolla käsipesun kautta ja turvavälejä noudattaen.

•Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja pestään kädet huolellisesti aina tämän jälkeen. Kädet pyyhitään kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.

• Riskiryhmien kuuluvien henkilöiden osalta ryhmätoimintaan osallistumista ei lähtökohtaisesti suositella sairastumisriskin vuoksi.

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).

• Toimintaa saa järjestää vain rajatuissa, maksimissaan 50 henkilön ryhmissä (mieluummin pienemmissä), jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa paikassa olevien henkilöiden kanssa.

•Kaikkien samassa tilassa olevien yhteystiedot kerätään ja osanottajat kirjataan huolellisesti joka kerta (koskee erityisesti kerhotoimintaa) Osallistujamäärien rajauksella ja huolellisilla osallistujakirjauksilla rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos toiminnassa todetaan koronavirustartunta.

•Suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa järjestettävään toimintaan sisältyy oleskelua  julkisilla paikoilla, suljetuissa tiloissa tai liikennevälineissä, joissa turvavälien toteutumista ei voida taata. Maskien hankinnasta, turvallisesta käytöstä sekä käytettyjen maskien turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa toiminnan järjestäjä. Maskien käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, joilla ei ole maskin käyttöön terveydellistä estettä.

• Suositellaan Koronavilkku-sovelluksen lataamista kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien puhelimiin. Mahdollisista altistumisilmoituksista tulee informoida toiminnan järjestäjiä, jotta ryhmätoiminta voidaan tarvittaessa tauottaa koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi.

•Jos toimintaan osallistuvalla todetaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tilasta on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Toiminnan järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. Aikuisten vastuulla on aina varmistaa, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret noudattavat annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Koronatilanne voi muuttua nopeastikin ja seuraamme viranomaisten ohjeistuksia jatkuvasti.

Turvallisia ja iloisia hetkiä pinskutoiminnan parissa!

Lisätietoja: Anni Hakolampi anni.hakolampi@pinskut.fi 0443230223