Kannanotto: Lapsen oikeudet päätöksenteon perustaksi

Kovat päätökset ovat johtaneet syntyvyyden laskemiseen ja oppimistulosten laskuun. Merkittävä osa ikäluokista syrjäytyy työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Alueellinen, sosiaalinen ja terveydellinen eriarvoisuus on syventynyt leikkauspolitiikan takia.

Yksi syy päätösten lapsivaikutusten sivuuttamiseen on kansallisen lakisääteisen lapsistrategian ja konkreettisten mittarien puuttuminen, vaikka lapsivaikutusten arvioinnin pohjana oleva YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ratifioitu Suomessa jo vuonna 1991.