Lapsijärjestöt: Koronakriisin laskua ei tule maksattaa lapsilla

Koronakriisin keskellä valtiovarainministeriön talousarvioehdotus kohdistuu kipeästi lapsi- ja nuorisotyöhön. Valtionvarainministeriön esitys lohkaisisi järjestöjen ja kuntien nuorisotyön määrärahoista vuodelle 2021 peräti kolmanneksen, eli noin 15 miljoonaa euroa. Käytännössä näin suuri leikkaus tarkoittaisi monen kunnan ja järjestön tarjoaman kerho-, retki-, leiri- ja tapahtumatarjonnan rajua supistumista tai alasajoa nuorisoalan lomautuksista ja irtisanomisista puhumattakaan.

Kannanotto: Lapsen oikeudet päätöksenteon perustaksi

Kovat päätökset ovat johtaneet syntyvyyden laskemiseen ja oppimistulosten laskuun. Merkittävä osa ikäluokista syrjäytyy työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Alueellinen, sosiaalinen ja terveydellinen eriarvoisuus on syventynyt leikkauspolitiikan takia.

Yksi syy päätösten lapsivaikutusten sivuuttamiseen on kansallisen lakisääteisen lapsistrategian ja konkreettisten mittarien puuttuminen, vaikka lapsivaikutusten arvioinnin pohjana oleva YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ratifioitu Suomessa jo vuonna 1991.