Vastaa ja vaikuta: Kysely vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä

Pinskuliitto valmistelee vapaaehtoistyön koordinoinnin mallia ja kehittää järjestön pestausprosessia tarttumalla pestauksessa ja vapaaehtoisten koordinoinnissa havaittuihin haasteisiin. Haluamme tarkastella kyselyn avulla hyväksi koetun vapaaehtoistyön edellytyksiä ja sitä kuinka toiminnassa mukana olevat aktiivit ovat kokeneet työtehtävien rajaamiseen ja vastuun jakamiseen liittyviä tekijöitä vapaaehtoistyössä. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään osana koulutusjärjetelmän kehittämistä ja tukimateriaalien valmistelua.

Ohjaajakoulutukselle on säädettävä kansalliset standardit

Nuorisolain 5 §:n mukaisen valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman (VANUPO) valmistelu vuosille 2020-2023 on aloitettu. VANUPOn sisältö perustuu hallitusohjelmaan ja se sisältää tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja –politiikalle ja niiden tukemiselle. Valmistelussa kuullaan myös nuorisojärjestöjen näkemyksiä nuorisotyön ja politiikan kehittämisestä.

Pinskut esittää VANUPOon kirjausta kansallisten standardien ja perussisältösuositusten luomisesta järjestöjen ohjaajakoulutukselle.