Vastaa ja vaikuta: Kysely vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä

Pinskuliitto valmistelee vapaaehtoistyön koordinoinnin mallia ja kehittää järjestön pestausprosessia tarttumalla pestauksessa ja vapaaehtoisten koordinoinnissa havaittuihin haasteisiin. Haluamme tarkastella kyselyn avulla hyväksi koetun vapaaehtoistyön edellytyksiä ja sitä kuinka toiminnassa mukana olevat aktiivit ovat kokeneet työtehtävien rajaamiseen ja vastuun jakamiseen liittyviä tekijöitä vapaaehtoistyössä. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään osana koulutusjärjetelmän kehittämistä ja tukimateriaalien valmistelua.