Vajaan vuoden kestänyt Liikkuva luontoleiri sai päätöksensä tammikuussa 2021

Pinskujen ja Nuorten Kotkien toiminnan keskeinen teema vuonna 2020 oli ilmastokasvatus.Järjestöjen yhteisen Liikkuva luontoleiri -hankkeen puitteissa järjestettiin vuoden aikana alakouluikäisille suunnattuja, ilmastoteemaisia pop up -tapahtumia, leirivierailuja ja kerhotoimintaa yhteensä kahdeksalla eri paikkakunnalla. Toiminta tarjosi lapsille matalan kynnyksen yhteisöllistä ajanvietettä sekä vahvisti lasten tietoja ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista ja erilaisista vaikuttamiskeinoista.

Tapahtumien lisäsi hankkeessa tuotettiin ilmastokasvatusmateriaaleja kasvattajille. Niistä tärkeimpiä olivat podcast-sarja Ilmastokasvatus tutuksi ja vapaa-ajan toimintaan suunniteltu työkirja ”Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen”. Kiittävää palautetta saaneen oppaan julkaisutilaisuus keräsi osallistujia hankejärjestöjen lisäksi myös muista järjestöistä ja kuntien nuorisotoimista.

Korona-ajan haasteista huolimatta Liikkuva luontoleiri -hanke oli Pinskuille ja Nuorille Kotkille hyvä kokemus. Yhteistyö sujui ja tapahtumat olivat pidettyjä. Hankkeen onnistumisesta on kiittäminen molempien järjestöjen pitkää kokemusta paitsi ympäristö- ja globaalikasvatustoiminnasta, myös matalan kynnyksen toiminnan järjestämisestä.

Liikkuvan luontoleirin positiivisten kokemusten myötä vuodelle 2021 on haettu rahoitusta uudelle, osin Liikkuvan luontoleirin teemoja jatkavalle hankkeelle. Jos hyvin käy, järjestöjenyhteistyö saa siis jatkoa piankin.

Liikkuva luontoleiri -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat ladattavissa ja podcast kuunneltavissa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa luontoleiri.fi. Ilmastokasvatus tutuksi-podcast löytyy mm. Anchorista: https://anchor.fm/ilmastokasvatus

Ilmastokasvatuksen ohjaajan oppaan materiaalit ovat ladattavissa myös Pinskupakista: https://pinskupakki.fi/apuvalineet/ohjaajan-opas-ilmastokasvatukseen

 

Lisätiedot

Heidi Tuhkanen

Projektipäällikkö

heidi.tuhkanen@pinskut.fi

050 321 5764