Omatunti on vuosina 2022-2023 toteutettava Nuorten Kotkien ja Pinskujen yhteishanke, jolla pyritään lisäämään kerho-ohjaajien valmiuksia lasten ja nuorten mielenterveystaitojen tukemiseksi ja synnyttää lapsille ja nuorille suunnattua, mielenterveystaitojen tukea tarjoavaa kerhotoimintaa. Hankkeen asiantuntijakumppanina ja koulutussisältöjen tuottajana toimii Mieli ry. 

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa hankkeen pilottikerhojen ohjaajia lasten mielenterveystaitojen tukemiseen ja integroida mielenterveystaitojen tavoitteellinen tukeminen osaksi pilottikerhojen toimintaa. Pilottikerhot ovat iltakerhoja ja Harrastamisen Suomen mallin mukaista, koulupäivän yhteyteen integroitua ja lasten toiveiden perusteella järjestettävää harrastustoimintaa.

Pinskujen ja Nuorten Kotkien uusi yhteistyöhanke vastaa lapsille ja nuorille suunnatun, matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja lasten ja nuorten lisääntyviin mielenterveystuen tarpeisiin kerhotoiminnan uudella mallilla. Hankkeella pyritään myös synnyttää uusia, pilottikerhomallin mukaisia kerhoja eri puolille Suomea ja osaksi Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa.

Hankeen mukainen kerhotoiminta on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille (7-12-vuotiaille) lapsille ja nuorille. Toimintaa ohjaavat mielenterveystaitojen tukemiseen koulutetut ohjaajat.

Hanketta rahoittaa Tradeka ja Opetus-ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa: 

Omatunti-hanke

Antti Hytti, toiminnanjohtaja Nuoret Kotkat

p.040 154 7572

Anni Hakolampi, toiminnanjohtaja Pinskut

p.044 323 0223

Hankekoulutukset: 

Nella Heiskanen, projektityöntekijä Nuoret Kotkat
p.040 759 9599

Harrastamisen Suomen mallin tuki kerhoille (1.1.2023 lähtien)

Ronja Pahtela, projektityöntekijä Pinskut

p.050 517 6511

sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@nuoretkotkat tai pinskut.fi