Pinskut tekee yhteistyötä lukuisten eri järjestöjen ja julkisten sektorin toimijoiden kanssa. Lapsijärjestöjen yhteistyöverkosto on vanhimpia yhteistöverkostojamme, joiden kanssa on toteutettu mm. lukuisia yhteistyöprojekteja (esim. Mun Vuoro!-hanke, Lasten kaupunki-hanke, Lapset Äänessä-hanke). Viimeisinä vuosina olemme tehneet vaikuttamistyön lisäksi Lastenviikko-kampanjaa, jonka aikana on järjestetty pop-up-työpajoja lapsille ympäri Suomea. Viime vuosina Lastenviikko on sulautunut osaksi Lapsen oikeuksien viikon kampanjointia: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/vapaa-aika...

Olemme olleet mukana myös Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Anna Lapselle Ääni -kampanjassa.

Kansainvälinen yhteistyö

Pinskut toteuttaa aktiivisesti yhteisiä projekteja ja kansainvälisiä nuorisovaihtoja mm. Kyprokselle, Saksaan ja Tshekkiin. Järjestämme kansainvälisiä leirejä ja tapahtumia myös Suomessa. Nuorisovaihdot ajoittuvat kesäaikaan. Ohjaajavaihtoja on myös muihin vuodenaikoihin.

Olemme jäseniä tai teemme yhteistyötä muun muassa seuraavissa verkostoissa ja yhteisöissä:

 • EHYT ry
 • Kunnon Elämä ry
 • Kansan Sivistystyön Litto KSL ry ja KSL Opintokeskus
 • Allianssi ry
 • Lastensuojelun keskusliitto ry
 • Lasten tuki ry
 • Lasten toiminnan tukisäätiö rs
 • Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN Finland
 • Fingo ry
 • Folkets Bildningsförbundet rf
 • Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry
 • Kansan Radioliitto ry
 • Kansantalojen Liitto ry
 • Mediakasvatuskeskus Metka ry
 • Nuorisotutkimusseura ry
 • Prometheus-leirin tuki ry
 • Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö rs, Kansan Arkisto