Kouluttajina toimivat keskusliiton työntekijät ja keskusliiton marraskuussa järjestetyn kouluttajaohjaajakurssin kokelaat, jotka suorittivat päättötyötään ohjaajakurssilla ns. ohjaamisharjoituksen muodossa. Ohjaamisharjoitus on eräänlainen kurssin päättötyö tai näyttö, jolla osoitetaan, että kurssilla opittuja asioita osataan soveltaa käytännön työssä.

Kouluttajaohjaajan ohjaamisharjoitus tapahtuu suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjaajakurssin yksi koulutusmoduulin sisältö pari-tai pienryhmätyönä. Ohjaamisharjoituksen suorittajalle on nimetty oma tukiohjaaja, joka vastaa palautteen antamisesta kouluttajaohjaajakokelaalle. Apuohjaaja- ja ohjaajakoulutuksen osalta ohjaamisharjoitus tapahtuu esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla kerhopäivän tai leiripäivän ohjelman tai sen osan. Vanhemman ohjaajan kurssilla ohjaamisharjoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla tapahtuman/leirin sen vastaavana johtajana, ts. leiripäällikkönä tai tapahtumavastaavana.

Lue uudesta koulutusjärjestelmästä lisää: www.pinskupakki.fi/koulutus