Pinskuliitto valmistelee vapaaehtoistyön koordinoinnin mallia ja kehittää järjestön pestausprosessia tarttumalla pestauksessa ja vapaaehtoisten koordinoinnissa havaittuihin haasteisiin. Haluamme tarkastella kyselyn avulla hyväksi koetun vapaaehtoistyön edellytyksiä ja sitä kuinka toiminnassa mukana olevat aktiivit ovat kokeneet työtehtävien rajaamiseen ja vastuun jakamiseen liittyviä tekijöitä vapaaehtoistyössä. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään osana koulutusjärjetelmän kehittämistä ja tukimateriaalien valmistelua.

Tämä kysely on suunnattu kaikille järjestön vapaaehtoistyötä tekeville nuorille ja aikuisille. Kyselyyn voi vastata myös henkilöt, jotka ovat aiemmin toimineet pinskutoiminnassa vapaaehtoisina, mutta ovat jostain syystä jääneet pois toiminnasta. Vastaamalla kyselyyn jaat arvokasta tietoasi, jolla pystymme kehittämään vapaaehtoistyön perustaa entisestään. Kyselyssä on sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5- 10 minuuttia. Kysely on avoinna kotisivulla 15.10.2020 klo 21.00 asti.

Vastaa kyselyyn osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/673e2cf1-4465-4ac7...

Lisätiedot ja kysymykset:

Sanni Karlström

sanni.karlstrom@pinskut.fi