Vielä on aikaa vastata kyselyyn Nappulatoiminnan kehittämisestä! Kysely on tarkoitettu järjestömme jäsenten huoltajille, ohjaajille, sekä muille aktiiveille. Nappulat ovat 0-6-vuotiaita pinskutoimintaan osallistuvia.

 Pinskut ovat kehittämässä Nappulatoimintaansa ja tätä varten laaditaan Nappuloiden toimintaopas. Toimintaopas tukee ohjaajien ja muiden toiminnan järjestämiseen osallistuvien aktiivien suunnittelu- ja järjestelytyötä, sekä Pinskujen koulutustoimintaa. Kyselylomakkeen vastauksia käytetään apuna Nappuloiden toimintaoppaan laatimisessa. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään anonyymisti, aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, eivätkä yksittäisen henkilön vastaukset ilmene tuloksista. Vastaukset hävitetään heti kun Nappuloiden toimintaopas on valmis. Nappuloiden toimintaopas julkaistaan tammikuussa 2021.

Kyselylomakkeen on laatinut ja sen vastauksista ja tuloksista vastaa sosionomiopiskelija Michelle Seppälä (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu). Kyselylomake ja sen avulla laadittava Nappuloiden toimintaopas on osa Michelle Seppälän opinnäytetyötä.

Vastauslomake sulkeutuu 30.9.2020

Kyselyyn pääset oheisesta linkistä: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0881783d-a1b3-4ed0-b227-aedb5c7c8bcf?displayId=Fin2050464