Omatunti

Omatunti on vuosina 2022-2023 toteutettava Nuorten Kotkien ja Pinskujen yhteishanke, jolla pyritään lisäämään kerho-ohjaajien valmiuksia lasten ja nuorten mielenterveystaitojen tukemiseksi ja synnyttää lapsille ja nuorille suunnattua, mielenterveystaitojen tukea tarjoavaa kerhotoimintaa. Hankkeen asiantuntijakumppanina ja koulutussisältöjen tuottajana toimii Mieli ry. 

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa hankkeen pilottikerhojen ohjaajia lasten mielenterveystaitojen tukemiseen ja integroida mielenterveystaitojen tavoitteellinen tukeminen osaksi pilottikerhojen toimintaa. Pilottikerhot ovat iltakerhoja ja Harrastamisen Suomen mallin mukaista, koulupäivän yhteyteen integroitua ja lasten toiveiden perusteella järjestettävää harrastustoimintaa.

Pinskujen ja Nuorten Kotkien uusi yhteistyöhanke vastaa lapsille ja nuorille suunnatun, matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja lasten ja nuorten lisääntyviin mielenterveystuen tarpeisiin kerhotoiminnan uudella mallilla. Hankkeella pyritään myös synnyttää uusia, pilottikerhomallin mukaisia kerhoja eri puolille Suomea ja osaksi Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa.

Hankeen mukainen kerhotoiminta on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille (7-12-vuotiaille) lapsille ja nuorille. Toimintaa ohjaavat mielenterveystaitojen tukemiseen koulutetut ohjaajat.

Hanketta rahoittaa Tradeka ja Opetus-ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa: 

Omatunti-hanke

Antti Hytti, toiminnanjohtaja Nuoret Kotkat

p.040 154 7572

Anni Hakolampi, toiminnanjohtaja Pinskut

p.044 323 0223

Hankekoulutukset: 

Nella Heiskanen, projektityöntekijä Nuoret Kotkat
p.040 759 9599

Harrastamisen Suomen mallin tuki kerhoille (1.1.2023 lähtien)

Ronja Pahtela, projektityöntekijä Pinskut

p.050 517 6511

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@nuoretkotkat tai pinskut.fikeskustelevat ihmiset
kasvava puu käsissä

Liikkuva luontoleiri

Vajaan vuoden kestänyt Liikkuva luontoleiri sai päätöksensä tammikuussa 2021

Pinskujen ja Nuorten Kotkien toiminnan keskeinen teema vuonna 2020 oli ilmastokasvatus. Järjestöjen yhteisen Liikkuva luontoleiri -hankkeen puitteissa järjestettiin vuoden aikana alakouluikäisille suunnattuja, ilmastoteemaisia pop up -tapahtumia, leirivierailuja ja kerhotoimintaa yhteensä kahdeksalla eri paikkakunnalla. Toiminta tarjosi lapsille matalan kynnyksen yhteisöllistä ajanvietettä sekä vahvisti lasten tietoja ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista ja erilaisista vaikuttamiskeinoista.

Tapahtumien lisäsi hankkeessa tuotettiin ilmastokasvatusmateriaaleja kasvattajille. Niistä tärkeimpiä olivat podcast-sarja Ilmastokasvatus tutuksi ja vapaa-ajan toimintaan suunniteltu työkirja ”Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen”. Kiittävää palautetta saaneen oppaan julkaisutilaisuus keräsi osallistujia hankejärjestöjen lisäksi myös muista järjestöistä ja kuntien nuorisotoimista.

Korona-ajan haasteista huolimatta Liikkuva luontoleiri -hanke oli Pinskuille ja Nuorille Kotkille hyvä kokemus. Yhteistyö sujui ja tapahtumat olivat pidettyjä. Hankkeen onnistumisesta on kiittäminen molempien järjestöjen pitkää kokemusta paitsi ympäristö- ja globaalikasvatustoiminnasta, myös matalan kynnyksen toiminnan järjestämisestä.

Liikkuvan luontoleirin positiivisten kokemusten myötä vuodelle 2021 on haettu rahoitusta uudelle, osin Liikkuvan luontoleirin teemoja jatkavalle hankkeelle. Jos hyvin käy, järjestöjenyhteistyö saa siis jatkoa piankin.

Liikkuva luontoleiri -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat ladattavissa ja podcast kuunneltavissa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa luontoleiri.fi. Ilmastokasvatus tutuksi-podcast löytyy mm. Anchorista:  https://anchor.fm/ilmastokasvatus

Ilmastokasvatuksen ohjaajan oppaan materiaalit ovat ladattavissa myös Pinskupakista:  https://pinskupakki.fi/apuvalineet/ohjaajan-opas-ilmastokasvatukseen

 

Lisätiedot

Heidi Tuhkanen

Projektipäällikkö

heidi.tuhkanen@pinskut.fi

050 321 5764Weekends for Climate

Weekends for Climate on vuonna 2021 toteutettu Pinskujen ja Nuorten Kotkien yhteinen ilmastokasvatushanke kotikansainvälisellä ulottuvuudella. Hanke on jatkoa vuonna 2020 toteutetulle Liikkuva luontoleiri -hankkeelle.

Weekends for Climate -hankkeen puitteissa järjestettiin ilmastoteemaisia työpajoja ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille eri puolella Suomea ja lisäksi Tsekissä, Slovakiassa, Saksassa ja Zimbabwessa. Hankkeessa toteutettiinkin myös uutta etäyhteyksin toteutettavaa kansainvälistä toimintaa, jossa lapset ja nuoret pääsivät kommunikoimaan kansainvälisten kumppanijärjestöjen nuorten kanssa virtuaalisesti joko reaaliaikaisesti tai erilaisin videotervehdyksin ja haastein. Nuoret saivat näin tilaisuuden toimia yhdessä kansainvälisten ikätovereidensa kanssa yhteisen tavoitteen eteen.

Hankkeessa tuotettiin myös englanninkielinen  A Youth Leader’s Guide to Climate Education -opas, joka on suunnattu esimerkiksi nuoriso-ohjaajille ja muille nuorten kanssa työskenteleville. Se sisältää perustiedot ilmastonmuutoksesta, ilmastokasvatuksesta sekä vinkkejä virtuaalisen kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen. Materiaalit ovat sopivia kaikenlaiseen kv- ja muuhun ryhmien väliseen toimintaan. Mukana on runsaasti toimintaideoita ja käytännön harjoituksia erilaisten ryhmien kanssa toteutettavaksi. 

Mukana hankkeessa ovat Pinskujen pitkäaikaiset kumppanit Kinderring Berlin, Pionyrska skupina Sumperk ja Centrum voľného času Prievidza sekä Nuorten Kotkien kansainvälinen kattojärjestö IFM-SEI.

Voit lukea Weekends for Climate -hankkeen vaiheista seuraavilla kanavilla:

Facebook:  https://www.facebook.com/Weekends-for-Climate-103039708049226

Instagram:  @weekends_for_climate 

Nettisivut (avataan maaliskuussa):  www.weekendsforclimate.fi

Lisätietoja saat myös ottamalla yhteyttä hankkeen projektisuunnittelijaan Annimari Ollilaan annimari.ollila [ät] pinskut.fi.oppilaita koulussa
kädet ja kasvava vesa

Tavoitteena hiilineutraali järjestö 2025

Pariisin ilmastotavoitteet sekä globaalit Agenda2030 kehitystavoitteet vaativat välittömiä ja konkreettisia ilmastotoimia kaikilta toimijoilta. Pinskut vastaavat tähän haasteeseen ja näyttävät esimerkkiä ilmastovastuullisuudessa. Omalla toiminnallaan Pinskut kannustaa myös muita järjestöjä kunnianhimoiseen ilmastotyöhön.

Pinskujen toimenpideohjelmassa käsitellään hiilineutraaliustavoitteita hallinnollisen ja järjestöllisen työn näkökulmasta. Hiilineutraaliutta edistävät kasvatukselliset tavoitteet saavutetaan pinskutoiminnassa Pinskujen aktiviteettimerkkijärjestelmän ja koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten ja koulutusoppaiden avulla.

Hiilineutraalin järjestön saavuttamiseksi olemme toimenpideohjelmassa keskittyneet niihin toimenpiteisiin, millä järjestöllistä hiilijalajälkeä pienennetään 2025 mennessä siten, että toiminta ei tuota päästöjä enemmän kuin toiminnalla pystytään sitomaan. Vuoden 2025 jälkeen Pinskut tähtää kohti hiilinegatiivista järjestöä.

Pinskujen keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat mm.

  • Sitran Hiilifiksu järjestö-hankkeessa kehitettyjä hiilijalanjälkilaskurin käyttö hiilijalanjäljen kartoittamiseksi ja päästöjen hyvittämiseksi. Pinskujen ja Nuorten Kotkien ilmastokasvatushankkeiden (Liikkuva luontoleiri ja Weekends for Climate) hiilijalanjäljet ovat kompensoitu.
  • Energian ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö, uusiutuvien energialähteiden suosiminen
  • Julkisten kulkuvälineiden ja kimppakyytien suosiminen .Lentomatkojen päästöt hyvitetään, jos niitä ei voida mitenkään välttää
  • Suositaan lähellä tuotettua ja sesongin mukaista kasvisruokaa, vältetään hävikkiä mm. huolellisella ruokasuunnittelulla
  • Suositaan eettisesti ja ekologisesti kestävää palvelutuotantoa (mm.setrifioituja), laadukkaita materiaaleja, suositaan lainaamista, vanhan korjaamista, kimppahankintoja, vuokrausta ja second handia.
  • Pyritään paperittomuuteen ja sähköisiin kokouksiin hallinnossa, tieto kulkee pääasiassa sähköisesti. Paperisia painotuotteita painetaan ainoastaan pieniä eriä kerrallaan, todelliseen tarpeeseen ja tällöinkin huomioidaan ympäristöystävälliset valinnat esim.paperin suhteen. 

Pinskujen liittohallitus on päivittänyt Pinskujen toimintaohjelman hiilineutraalin järjestön saavuttamiseksi viimeksi vuonna 2021.