Historia lyhyesti

Suomen Demokratian Pioneerien Liiton perustava kokous pidettiin 3.6.1945 Helsingin työväentalossa. Läsnä oli 89 edustajaa 59 paikkakunnalta. Yhteensä kokouksessa oli läsnä 150 henkeä. SDPL:n perustajat oli valittu SKDL:n ja SDNL:n piirijärjestöistä eri puolilta maata.

Samanaikaisesti liiton perustamisen yhteydessä hyväksyttiin myös liiton ensimmäinen periaateohjelma. Siinä todettiin mm., että ”Liitto kasvattaa lapsia rakastamaan maatamme ja kansaamme tutustuttamalla heitä sen parhaisiin perinteisiin, sen vapauden esitaistelijoihin ja erityisesti vähäväkisten luokkien elämään ja kehittää lasissa todellisia kansamme onnen puolesta taistelijoita”. Samalla korostettiin myös kansainvälisyyttä ja todettiin, että liitto ”tutustuttaa lapsia eri maiden ja kansojen elämään, opettaa heitä pitämään kunniassa ja arvossa kaikkia kansoja maailmassa riippumatta heidän rodustaan ja kansallisuudestaan”.

Aika ajoin läpi myrskyistenkin vuosikymmenien taivaltanut pioneeriliike on ammentanut voimansa pioneeritoiminnassa mukana olevien yhteisistä arvoista. Ne ovat muodostaneet ketjun, joka on sitonut pioneeriliikkeen yhdeksi kokonaisuudeksi.