Jäsenyys ja jäsenet

LIITON JÄSENYYS

Jäseneksi voivat liittyä lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät rekisteröidyt paikallisryhdistykset eli pioneeriosastot, näiden muodostamat rekisteröidyt aluejärjestöt sekä osastojen ja aluejärjestöjen muodostamat rekisteröidyt piiriosastot. Jäsenjärjestöjen pitää hyväksyä liiton ohjelma ja säännöt.

PIIRIJÄRJESTÖN JÄSENYYS

Jäsenjärjestöt

Jäseneksi voivat liittyä lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät rekisteröidyt paikallisryhdistykset eli pioneeriosastot, näiden muodostamat rekisteröidyt aluejärjestöt sekä osastojen ja aluejärjestöjen muodostamat rekisteröidyt piiriosastot.

Pioneeriohjaajajäsenet

Piirihallitus voi hyväksyä jäseneksi lasten ja nuorten toimintaa ohjaavat 15 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.
Ohjaajajäsenten pitää hyväksyä liiton ohjelma, liiton ja piirijärjestön säännöt ja toimintaperiaatteet, ja sitoutua noudattamaan niitä.
Ohjaajajäsenen kotipaikan pitää olla piirijärjestön toiminta-alueella.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäsenten pitää hyväksyä liiton ohjelma sekä liiton ja piirijärjestön säännöt ja toimintaperiaatteet.
Piirihallitus voi myös hyväksyä kannatusjäsenjärjestöksi Suomessa kotipaikkaansa pitävän rekisteröidyn yhteisön.

ALUEJÄRJESTÖN JÄSENYYS

Aluejärjestön aluetoimikunta voi hyväksyä jäseneksi alueellaan toimivat pioneeriosastot, jotka ovat liiton jäseniä ja jotka hyväksyvät aluejärjestön tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenosastot suorittavat aluejärjestölle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää aluejärjestön vuosikokous.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos se ei ole suorittanut jäsenmaksua kahden (2) vuoden ajan.

PIONEERIOSASTON JÄSENYYS

Henkilöjäsenet

Osaston johtokunta voi hyväksyä jäseneksi Suomen kansalaisia ja ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa.
Osaston jäsenten pitää hyväksyä liiton toimintaperiaatteet ja olla valmiita noudattamaan niitä toiminnassaan.

Kannatusjäsenet

Johtokunta voi hyväksyä kannatusjäseneksi 15 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.

ORGANISAATIO

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, joka pidetään kolmen vuoden välein. Piirijärjestöt lähettävät edustajansa liittokokoukseen jäsenmääränsä mukaisesti. Liittokokous vahvistaa sekä hyväksyy edellisten vuosien toimintakertomukset ja tilinpäätökset. Liiton 25. liittokokous on vuoden 2018 keväällä. 

Liittokokous valitsee kolmivuotiskaudelle valtuuston, joka kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Valtuusto toimii liittokokouksen edustajana ja valvoo liiton sääntöjen ja periaatteiden noudattamista kaikessa toiminnassa. Valtuusto vahvistaa myös jäsenmaksujen suuruudet.

Liittoa johtamaan liittokokous valitsee hallituksen, jonka kausi on myös kolmevuotinen. Hallitus on vastuussa liiton käytännön toiminnan toteuttamisesta ja suunnittelusta, ja se kokoontuu myös tieheämmin. Hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus voi muodostaa erilaisia työryhmiä helpottamaan työtaakkaansa, ja heidän apunaan on myös keskustoimiston henkilökunta.  

Liiton Keskustoimiston työntekijät, eli toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri, huolehtivat liiton jokapäiväisestä pyörittämisestä sekä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä hallituksen ja alueiden kanssa. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä Sörnäisissä.

Maanlaajuisena järjestönä Pinskut toimii alueilla piirien, aluejärjestöjen ja osastojen kautta. Liitto tukee taloudellisesti Helsinki-Uusimaan, Hämeen, Järvi-Suomen, Länsirannikon ja Pohjois-Suomen piirejä. Myös paikallisosastot voivat anoa avustusta esim. toiminnan käynnistämistä varten. Piirien toiminnasta vastaavat niiden toiminnanohjaaja ja piirihallitus. Myös isoimmilla aluejärjestöillä on omat toiminnanohjaajansa. (Ks. Yhteystiedot-sivu.)