Keskusliiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt, joita ovat piirijärjestöt, aluejärjestöt ja osastot. Liiton jäsenjärjestöillä voi olla sekä henkilöjäseniä että jäsenjärjestöjä säännöistään riippuen.

Pinskut toimii valtakunnallisesti, mutta toiminta-alue voidaan jakaa karkeasti viiteen osaan: Pohjois-Suomi, Järvi-Suomi, Häme, Länsirannikko ja Etelä-Suomi. Yhteystiedot-välilehdellä löydät tiedot oman asuinalueesi toiminnasta vastaavan aluetyöntekijän yhteystiedot.

Keskusliitto tuottaa tukipalveluja ja -materiaaleja paikallisesti ja alueellisesti toimiville jäsenjärjestöilleen. Liiton jäsenjärjestöt vastaavat pääasiassa lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan järjestämisestä toiminta-alueellaan. Toimintamuotoja ovat mm. retket, kerhot, leirit, koulutukset ja kansainväliset nuorisovaihdot.

Keskusliiton hallinnon (liittohallitus ja edustajisto) valitsevat liiton sääntöjen mukaan jäsenet, eli jäsenjärjestöt. Keskusliiton hallinnosta löydät lisätietoa Järjestö -- Hallinto - alasivulta. Jäsenilleen suunnattujen tukipalveluiden ja -materiaalien tuottamisesta vastaavat liiton palkattu henkilöstö; toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä mahdolliset projekti-tai kausityöntekijät. Heidän yhteystietonsa löydät Yhteystiedot-sivulta. Keskusliitto tekee myös toiminnallista yhteistyötä, koulutuksia, edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä.