Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry eli Pinskut on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja perheiden järjestö. Toiminnassa mukana olevia henkilöitä kutsutaan pioneereiksi, eli tuttavallisemmin "pinskuiksi".Järjestön toimintamuotoihin kuuluvat mm. leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset.
Pinskuliikkeen juuret ovat poliittisessa vasemmistossa ja työväenliikkeessä, ja järjestö onkin syntynyt osana kansainvälistä pioneeriliikettä. Vaikka järjestöllä on poliittiset juuret, Pinskut on nykyään puoluepoliittisesti riippumaton järjestö. Toiminnan raamit ja periaatteet määrittää YK:n lapsen oikeuksien sopimus yhdessä järjestön itse määrittämien arvojen kanssa.

Historiallisessa valossa pioneerit on perinteisesti tunnistettu vihreästä puserosta ja punaisesta liinasta. Vihreä väri on symboloinut nuoruutta ja punaisen liinan kolme kulmaa sukupolvien välistä yhteistyötä. Ohjaajille myönnetään vihreä tai punavihreä punos eri ohjaajakoulutuksen vaiheissa. Nykyään symbolien käyttäminen on vaihtelevaa, mutta yleensä ottaen pillipunoksia ja punaisia liinoja käytetään yleisimmin pinskutoiminnassa. Ohjaajatunnusten käyttäminen ei ole pakollista.

Nykyään pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pinsku, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Järjestön toiminta-ajatus (missio määrittää, että: järjestön toimintaa ohjaa pinskuarvot. Pinskuarvoja ovat muun muassa: solidaarisuus, vapaus, inhimillisyys, rauha, lapsilähtöisyys, yhdenvertaisuus, aktiivisuus, avoimuus, rehellisyys, yhteisöllisyys, työn kunnioittaminen ja ystävyys.

Nykyään järjestön keskustoimisto on Helsingissä, ja toiminta-alueita - piirejä - on viisi (Etelä-Suomi, Länsirannikko, Häme, Järvi-Suomi, Pohjois-Suomi). Lisäksi pinskutoimintaa pyörittävät aluejärjestöt ja osastot.

Pinskut sai alkunsa halusta järjestää toimintaa köyhien työläisperheiden lapsille. Tänäkin päivänä Pinskut pitävät tärkeänä mahdollistaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtuuhintaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja tarjota syrjimätön, yhdenvertainen, turvallinen ja ekologisesti kestävästi toimiva yhteisö. Pinskuihin on tervetullut kuka tahansa, joka tuntee pinskuarvot omakseen.

Tervetuloa mukaan!