Yhdenvertaisuus

Syksyn 2015 aikana tehty Pinskujen yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu Yhdenvertaisuuslakiin, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 1 §). Tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisuudesta, ja halu ohjata toimintaa sen periaatteiden mukaisesti, on tärkeää. Suunnitelmaa täydentävä koulutusmateriaali valmistui alkuvuonna 2016.

Yhdenvertaista toiminta on silloin, kun kaikki toiminnassa mukana olevat ihmiset ovat keskenään tasavertaisia ja heillä on yhtäläinen oikeus osallistua toimintaan. Jo järjestön nimessäkin esiintyvä demokratia merkitsee tasavertaisina toimimista ja päättämistä. Yhdenvertaisuussuunnitelman kautta näitä arvoja konkretisoidaan ja tuodaan käytäntöön.

Suunnitelma sisältää liiton jäsenjärjestöille tarkoitetun Yhdessä yhdenvertaisiksi-toimintamallin. Tämä toimintamalli on ennen kaikkea työkalu, jolla yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet on helppo ottaa haltuun ja luoda järjestölle oma yhdenvertaisuussuunnitelma, jolla kehittää omaa toimintaa. Toimintamallin ja sen sisältämien vinkkien tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta siellä, missä toimintaa käytännössä tapahtuu. Toimintamalliin on jätetty paljon tilaa järjestöille itselleen päättää asioista.

Lataa suunnitelma ja materiaalit itsellesi alla.