Kuluvan viikon ajan maailma on seurannut henkeään pidätellen YK:n ilmastokokousta ja sen lopputulemaa New Yorkissa. Kokouksessa saatiinkin toiveikkaasti aikaiseksi muun muassa sitoumus hiilineutraaliuteen 77 maailman maalta, mutta kysymysmerkkeinä ovat edelleen esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen käytännön tason toimet päästöjen vähentämiseksi.

Suomessa hallitus on syyskuisessa budjettiriihessään sitoutunut panostamaan luonnonsuojeluun 100 miljoonaa lisää, mutta samaan aikaan ympäristölle haitallisiin ympäristötukiin on varattu valtion budjetissa 3,5 miljardia euroa ja ennätyssuuret metsähakkuut pienentävät entisestään hiilinieluja ja uhkaavat metsien lajeja. On selvää, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää järeämpiä keinoja kun mihin päättäjät ovat olleet valmiita Suomessa ja maailmalla.

Näkyvimpiä ilmaston puolestapuhujia ovat olleet nuoret. YK:n ilmastokokouksessa nuorten ilmastoliikkeen johtaja Greta Thunberg patisti puheessaan päättäjiä voimallisiin toimiin tyhjien sanojen sijaan ekokatastrofin estämiseksi. On surullista, että nuoret ympäri maailman ovat joutuneet ottaneet tulevaisuutensa omiin käsiinsä, koska aikuiset päättäjät ovat toistuvasti laiminlyöneet vastuunsa maailman pelastamiseksi.

Pinskut ovat huolissaan maailman tilasta ja sitoutunut omalta osaltaan eettisesti ja ekologisesti kestävään elintapaan. Vuosi sitten Pinskut käynnisti toimenpidesuunnitelman järjestötason hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi teemme vuonna 2020 yhteiskuntasitoumuksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseksi. Pinskujen mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus puhtaaseen elinympäristöön ja monimuotoiseen ekosysteemiin nyt ja tulevaisuudessa. Meidän yhteinen vastuu on turvata parhaat mahdolliset elinolosuhteet ja elämänmuotojen moninaisuus maapallollamme. On olemassa vain yksi planeetta maa, jota meillä ei ole varaa menettää kulutustottumuksiemme vuoksi.

Pinskut tukee kansainvälistä nuorten ilmastolakkoliikettä osallistumalla ilmastolakkoon 27.9. Haastamme samalla muut järjestöt, yritykset ja julkisen sektorin toimijat mukaan vaatimaan kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa. Nuorten vaatimukset oman ja tulevien sukupolvien tulevaisuuden elinolosuhteista on vihdoin otettava vakavasti ja ryhdyttävä toimiin.

Lisätiedot
Anni Hakolampi
toiminnanjohtaja
0443230223
anni.hakolampi(at)pinskut.fi