Pinskut vaativat tehokkaampia toimia kiusaamisen ehkäisemiseksi kouluissa. Kouluilta leikatut resurssit näkyvät lasten ja henkilökunnan arjessa tavalla, jolla on pitkäaikaiset seuraukset aina aikuisikään saakka. Koulujen laajentuneet ryhmäkoot vievät tilaa lapsen yksilölliseltä kohtaamiselta ja kiusaamistilanteet jäävät henkilökunnalta helposti huomaamatta.

Tutkimustulokset osoittavat, että kiusaamista esiintyy vähemmän kun henkilökunta kokee pystyvänsä puuttumaan siihen. Lapset voivat myös kokea kiusaamisen eri lailla, kuin miltä se aikuisin silmin näyttää. Siksi on äärettömän tärkeää, että resursseja käytetään kiusaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn yhdessä lasten kanssa. Ryhmäytyminen ja tunnetaitojen opettelu vähentävät kiusaamista, miksi näihin tulee panostaa säännöllisin väliajoin ja osoittaa näille paikka koulujen lukuvuosiohjelmissa. Toinen panostus on henkilökunnan lisääminen ja ryhmäkokojen pienentäminen. Näin kiusaamistilanteet huomataan helpommin ja niihin voidaan puuttua yksilöllisesti.

Kiusaamisen ehkäiseminen edellyttää myös aikuisten asenteiden tarkistamista. Järkyttävät kyselytulokset köyhdytettyjen lasten kokemasta kiusaamisesta kumpuavat materialismin ihannoimisesta ja eriarvoistamisesta eri tuloluokkien välillä. Koulun ja kodin tiiviimmällä yhteistyöllä materialistista kilpavarustelua tulee hillitä. Myös eriarvioistumisesta ja köyhyydestä tulisi puhua kouluissa yhtä yleisellä tasolla kuin kiusaamisesta. Eriarvoistuminen vieraannuttaa niin lapset kuin aikuiset yhteiskuntamme eri todellisuuksista surullisin tuloksin entistä varhaisemmassa vaiheessa. Tämä on syy sille, miksi eriarvoistumiskehitykseen tulee puuttua ja siitä tulee puhua.

Ensi vuoden eduskuntavaaleissa on tehtävä suunnanmuutos kohti lapsiystävällisempää yhteiskuntaa. Niin kutsuttu menokuri ei saa jatkua enää lastemme ja kouluhenkilökunnan terveyden, turvallisuuden ja tulevaisuuden kustannuksella. Vaadimme, että parhaillaan suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen lapsistrategiaan kirjataan yhdeksi tavoitteeksi taata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen kouluympäristö ja nollatoleranssi kiusaamiselle. Tämä edellyttää entistä vahvempaa resurssien suuntaamista koulutoimeen, vanhempien ja koulujen tiiviimpää yhteistyötä sekä inhimillisempää suhtautumista toisiin ihmisiin niin lasten kuin aikuisten taholta.

Lisätiedot:
Liittohallituksen puheenjohtaja Joni Korhonen
joni.korhonen@pinskut.fi
0505428186