Päivitetty tilanne 14.8.2020

Osa Pinskujen työntekijöistä siirtyy etätyösuosituksen piiriin

Maamme hallitus on 13.8.2020 palauttanut etätyösuosituksen niille alueille, joilla
koronavirustartuntojen määrät ovat jälleen kasvussa. Tartuntojen perusteella suositus on voimassa
Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Suosituksen perusteena on terveysviranomaisten toimenpideohjeet, rajoitukset ja suositukset
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työterveyslaitoksen kokoaman raportin mukaan laajalla
etätyön tekemisellä kuluneena keväänä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus epidemian
leviämisen estämisessä.

Hallituksen päivitettyjen suositusten pohjalta Pinskut suosittaa työntekijöilleen ja aktiiveilleen
ensisijaisesti etätyöskentelyä niillä alueilla, joita hallituksen etätyösuositus koskee. Suositus
etätyöskentelystä koskee erityisesti keskustoimiston, Etelä-Suomen, Länsirannikon ja Pohjois-Suomen
toiminta-alueiden työntekijöitä.

Välttämättömille työmatkoille keskusjärjestö kustantaa työntekijöilleen kasvomaskit ja suosittaa
samaa käytäntöä myös jäsenjärjestöilleen.

Etätyösuosituksia päivitetään syksyn aikana koronatilanteen ja maan hallituksen linjausten
mukaisesti.

14.8 Päivitetyt koronasuositukset pinskutoiminnassa

Elokuussa enintään 500 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja ilman erityisiä ehtoja, mutta hallitus ja aluehallintovirasto suosittelevat, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeita turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä:https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksi...

Lisäksi on huomioitava, että jos epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallintovirasto voi tarkastella voimassa olevia päätöksiään uudestaan.

Aluehallintovirastot ovat määränneet, että elokuussa yli 500 henkilön tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. THL suosittelee lisäksi maskin käyttöä alueellisesti sekä alueellista etätyön suosimista.

Koska koronaluvut ovat nousseet uudestaan elokuun aikana, niin tarkastettujen ohjeistusten ja suositusten tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen. Pinskut suosittelevatkin jäsenjärjestöilleen seuraavia käytäntöjä ja ohjeita pinskutoimintaa järjestäessään:

• Toimintaan voi osallistua vain täysin oireettomana.

• Toimintaa järjestetään noudattaen 1-2 metrin turvavälejä. Turvaväleistä tulee säännöllisesti muistuttaa ja mahdollisuuksien mukaan nämä olisi myös hyvä merkitä esim. tiloissa, jossa jonotetaan säännöllisesti.

•Pisaratartunnan riski on tavainomaista suurempi esim. yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten vastaavien toimintojen yhteydessä turvaväleistä tulee pitää huolta erityisen tarkasti ja järjestää vastaavantyyppistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. Kädet pestään huolellisesti vähintään aina toimintaan tultaessa ja sieltä lähtiessä ja käsihuuhdetta tulee olla saatavilla koko järjestettävän toiminnan ajan. Jotta käsienpesu toimintaan tullessa voidaan taata, suositellaan ryhmän kokoontumista ulos ennen toiminnan alkamista ja toimitilaan tulemista yhdessä ohjaajan johdolla käsipesun kautta ja turvavälejä noudattaen.

•Yskitään ja aivastetaan hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja pestään kädet huolellisesti aina tämän jälkeen. Kädet pyyhitään kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.

• Riskiryhmien kuuluvien henkilöiden osalta ryhmätoimintaan osallistumista ei lähtökohtaisesti suositella sairastumisriskin vuoksi.

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).

• Toimintaa suositellaan järjestettävän rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä (mieluummin pienemmissä), jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa paikassa olevien henkilöiden kanssa.

•Kaikkien samassa tilassa olevien yhteystiedot kerätään ja osanottajat kirjataan huolellisesti joka kerta (koskee erityisesti kerhotoimintaa) Osallistujamäärien rajauksella ja huolellisilla osallistujakirjauksilla rajataan lähikontaktien määrää ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos toiminnassa todetaan koronavirustartunta.

•Suositellaan kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa järjestettävään toimintaan sisältyy oleskelua sellaisilla julkisilla paikoilla (esim. odotustilat) tai liikennevälineissä, jossa turvavälejä ei voida noudattaa. Tällöin maskien hankinnasta, turvallisesta käytöstä sekä käytettyjen maskien turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa toiminnan järjestäjä. Maskien käyttöä ei suositella alle 15-vuotialle.

• Jos toimintaan osallistuvalla todetaan koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen tilasta on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Toiminnan järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Aikuisten vastuulla on aina varmistaa, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret noudattavat annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita. Koronatilanne voi muuttua nopeastikin ja seuraamme viranomaisten ohjeistuksia jatkuvasti.

Turvallisia ja iloisia hetkiä pinskutoiminnan parissa!

Lisätietoja:

Anni Hakolampi
anni.hakolampi@pinskut.fi
0443230223