Pinskupakki 2.0 käyttöön syyskaudelle

Liiton järjestöportaali ja virtuaalinen tapahtumatori Pinskupakki uudistuu heinäkuun aikana. Valmistelutyötä on tehty jo vähän päälle vuosi ja puurtamisen tuloksena uusi Pakki alkaa vähitellen näyttää julkaisukelpoiselta. Pinskupakki on kaikkien pinskuaktiivien käytössä oleva verkkopalvelu, josta löytyvät pinskutapahtumat, ohjelmasisällöt, koulutustiedot, tietoa tekijöille sekä yhdistystoiminnan perustarpeet.

Uusi pakki on tehty EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia seuraten.

Jemman käyttäjätunnukset liitetty osaksi Pinskupakkia

Pinskuliiton digitaalinen hallintoalusta Jemma on integroitu tiiviimmin osaksi Pinskupakkia. Pinskujen yhteinen tapahtuma- ja järjestötietokanta Pinskupakki on palvelu, johon jokaisella aktiivilla on pääsy. Jemma on vastaavasti hallinnollinen pilvialusta, joka on tähän mennessä ollut lähinnä työntekijöiden ja keskusjärjestön hallinnon käytössä. Tällä uudistuksella Pinskuliitto haluaa edesauttaa hallintotyön keventämistä jäsenjärjestöissään.