Jemman käyttäjätunnukset liitetty osaksi Pinskupakkia

Pinskuliiton digitaalinen hallintoalusta Jemma on integroitu tiiviimmin osaksi Pinskupakkia. Pinskujen yhteinen tapahtuma- ja järjestötietokanta Pinskupakki on palvelu, johon jokaisella aktiivilla on pääsy. Jemma on vastaavasti hallinnollinen pilvialusta, joka on tähän mennessä ollut lähinnä työntekijöiden ja keskusjärjestön hallinnon käytössä. Tällä uudistuksella Pinskuliitto haluaa edesauttaa hallintotyön keventämistä jäsenjärjestöissään.