Alle 15-vuotias, tee lapsialoite!

Hei sinä alle 15-vuotias pinsku! Meille on tärkeää, että voit kertoa ideoitasi ja mielipiteitäsi, vaikka et vielä pääse päättämään kaikista asioista. Huhtikuun lopulla Nurmijärvellä kokoontuva edustajisto on Pinskujen korkein päättävä elin. Koska edustajisto päättää kaikista tärkeimmistä pinskuasioista, olisi meille olisi mahdottoman suuri ilo kunnia jos jakaisit meille ideoitasi siitä, että millaista pinskutoimintaa juuri sinä haluaisit Pinskuissa järjestettävän?