Ohjaajakoulutukselle on säädettävä kansalliset standardit

Nuorisolain 5 §:n mukaisen valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman (VANUPO) valmistelu vuosille 2020-2023 on aloitettu. VANUPOn sisältö perustuu hallitusohjelmaan ja se sisältää tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja –politiikalle ja niiden tukemiselle. Valmistelussa kuullaan myös nuorisojärjestöjen näkemyksiä nuorisotyön ja politiikan kehittämisestä.

Pinskut esittää VANUPOon kirjausta kansallisten standardien ja perussisältösuositusten luomisesta järjestöjen ohjaajakoulutukselle.