Liittokokous hotelli Nuuksiossa 21.-22.4.2018

Ajankohta: 
Lauantai 21.4.2018 ->> Sunnuntai 22.4.2018
Tapahtuman tyyppi: 
Kokous
Tapahtuman sisältö: 

KUTSU PINSKUJEN 25. LIITTOKOKOUKSEEN

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry:n (Pinskut) sääntömääräinen liittokokous pidetään 21.–22.4.2018 Hotelli Nuuksiossa osoitteessa:  Naruportintie 68, 02860 Espoo.

Valtakirjojen tarkastus ja kokousedustajien ilmoittautuminen käynnistyy kokouspaikan aulassa lauantaina 21.4 kello 12.00. Kokous alkaa 21.4 kello 13.00.

Edustusoikeus määräytyy liiton sääntöjen 6. §:n 2 momentin mukaan. Piirijärjestöt, jotka ovat suorittaneet liittokokousten välillä määrätyt jäsenmaksut, valitsevat liittokokousedustajat kokouksessaan tai jäsen-äänestyksellä. Kokousedustajalla tulee olla piirijärjestönsä antama valtakirja.

ESITYKSET JA ILMOITTAUTUMISET LIITTOHALLITUKSELLE 21.3.2018 klo 16 MENNESSÄ:

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi liiton sääntöjen muutos. Sääntöasiaan on toimitettava muutosesitykset liittohallitukselle 21.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Myös esitykset ansiomerkkien saajiksi tulee toimittaa hallitukselle 21.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Esitykset liittovaltuuston tai -edustajiston puheenjohtajasta, liittovaltuuston tai -edustajiston jäsenistä (15-40) ja varajäsenistä (15-40) sekä liittohallituksen puheenjohtajasta ja 1 - 2 varapuheenjohtajasta sekä hallituksen varsinaisista (4-10) ja henkilökohtaisista varajäsenistä sekä esitykset liittokokouksen valiokuntien  jäseniksi ja liittokokouksen toimihenkilöiksi tulee tehdä liittohallitukselle viimeistään 21.3.2018 klo 16.00 mennessä. 

Liiton sääntöjen mukaan pioneeriosastot, aluejärjestöt ja piirijärjestöt voivat tehdä liittokokoukselle kaikkia sen käsiteltäväksi tulevia asioita koskevia kirjallisia esityksiä ja aloitteita, jotka on toimitettava liittohallitukselle myös 21.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Äänioikeuden saavuttamiseksi tulee edustajien ilmoittautua kokoukseen viimeistään 21.3.2018 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä toivomme ilmoitettavan mahdolliset ruoka-ainerajoitteet ja huonetoveritoiveet. 

UUTTA: VIDEOALOITTEET JA SUORAAN LAPSILTA KERÄTYT IDEAT

Kirjallisia aloitteita voi täydentää halutessaan max. 5 minuutin mittaisella videolla, jonka avulla on mahdollisuus selkeyttää aloitteen ideaa.

Ensimmäistä kertaa liittokokous kokoaa myös kokemuksia, aloitteita ja ideoita pinskutoiminnasta ja toiminnan kehittämiseksi suoraan lapsilta liittokokoukselle kuultavaksi ja käsiteltäväksi. Lapsiksi katsotaan kaikki alle 15-vuotiaat pioneerijärjestön jäsenet, joilla ei ole suoraa edustusoikeutta liittokokouksessa. Myös kaikki lasten materiaali toimitetaan liittokokoukselle videomuodossa. Kaikki videotiedostot ladataan liiton pilvipalvelimena toimivaan Jemmaan.

Kirjallisia aloitteita täydentävät videot ja lasten videot on ladattava Jemmaan viimeistään pe 13.4  klo 16 mennessä. Huomioi, että kaikki kokoukselle esitettävä kirjallinen materiaali (esitykset, aloitteet, ilmoittautumiset) on toimitettava liitolle jo 21.3 mennessä.

OHJE VIDEON LATAAMISEKSI

Avaa käyttämäsi nettiselain ja kirjoita osoiteriville: pinskut.fi/liittarivideot . Avaa sivu ja lataa haluamasi video. Videoiden lataamiseen ei tarvita Jemma-tunnuksia.  Jos lataamisessa ilmenee teknisiä ongelmia, otathan yhteyden liiton järjestökoordinaattoriin Pekka Pehkoseen: pekka.pehkonen@pinskut.fi / p. 040 137 9453.

Helsingissä 29.1.2018

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (Pinskut)  liittohallitus