Kannanotot

Maamme hallitus on alle vuoden sisään tehnyt ennennäkemättömän kovia leikkauspäätöksiä, joista kohtuuttoman suuri osa kohdistuu lapsiin ja lapsiperheisiin. Päivähoitomaksut nousevat ja muukin eläminen, esimerkiksi asuminen, terveydenhoito ja autolla liikkuminen, kallistuvat. Samaan aikaan varhaiskasvatukseen ja työsuhteen ehtoihin on ajettu kovia kiristyksiä. Lisäksi monen etuuden ostovoima on jäänyt yleisestä hintakehityksestä jälkeen ja ehtoja on kiristetty entisestään. Kireä kuntatalous pakottaa yhä useammat paikallispäättäjät etsimään säästöjä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Leikkauspolitiikan tuloksena on odotettavissa, että entistä useampi lapsiperhe joutuu taloudelliseen ahdinkoon, joka voi johtaa pitkäaikaiseen, ja myös taloudellisesti raskaaseen ongelmien kierteeseen.

Kolmannen sektorin toimijat ovat jo useita vuosia toteuttaneet koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdessä kuntien kanssa. Useimmat toimintaa järjestävät tahot työskentelevät muutenkin lasten ja nuorten parissa joten toiminta on järjestöille luonteenomaista.

Kerättyjen tietojen pohjalta on huomattu, että toiminnan järjestämisessä on valtakunnallisesti paljon kirjavuutta. Toiminnan johdonmukaisen kehittämisen kannalta asia on hankala.

Toiminnan rahoitus

Allekirjoittaneet lapsi- ja nuorisotyötä tekevät järjestöt kiittävät mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevasta lakiluonnoksesta, joka korvaisi nykyisen nuorisolain vuodelta 2006. Allekirjoittaneet järjestöt esittävät lain laatimisen tueksi lausuntonsa muutamista keskeisistä periaatteista ja sisällöistä. Järjestöt ovat arvioineet lakiesityksen vaikutuksia erityisesti lasten oikeuksien, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta ja analysoivat myös lakiesityksen mahdollisia vaikutuksia järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Allekirjoittaneet lapsi- ja nuorisotyötä tekevät järjestöt suhtautuvat erittäin kriittisesti nuorisolain uudistamisesityksessä esiteltyyn alaikärajan nostamiseen nollasta seitsemään ikävuoteen ja koko lapsi-käsitteen rajaamiseen lähes kokonaan lakiesityksen ulkopuolelle. Uusi nuorisolaki on parhaillaan lausuntakierroksella 30.11. saakka.

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (Pinskut) on huolissaan nykyisestä peruskoulusta ylemmille opintoasteille ulottuvasta eriarvoistumiskehityksestä. Heikkenevät taloudelliset resurssit on ongelma kaikilla tasoilla aina opetuksen laadusta ja luokkakoosta opiskelijan tai oppilaan perheen toimentuloon saakka.

Sivut