Kannanotot

Pinskut ovat huolissaan viime vuosina toteutetusta leikkauspolitiikasta. Vaikutukset lapsiin on arvioitu vaillinaisesti tai sivuutettu päätöksenteossa. Kovat päätökset ovat johtaneet syntyvyyden laskemiseen ja oppimistulosten laskuun. Merkittävä osa ikäluokista syrjäytyy työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Alueellinen, sosiaalinen ja terveydellinen eriarvoisuus on syventynyt leikkauspolitiikan takia.

Lapsen osallisuutta voidaan suunnitelmallisesti arvioida ja kehittää laatutyöllä. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että olemassa olevat laatumallit soveltuvat huonosti sellaisenaan lapsijärjestöjen tarpeisiin. Anni Hakolampi päätti yhteisöpedagogi (YAMK) opinnäytetyönään luoda lapsijärjestö Pinskuille laadun prosessimallin, joka sopii lapsijärjestön tarpeisiin, ja jonka avulla lapsen ääni saadaan paremmin kuuluviin järjestön toiminnassa ja -rakenteissa.

Maamme hallitus on alle vuoden sisään tehnyt ennennäkemättömän kovia leikkauspäätöksiä, joista kohtuuttoman suuri osa kohdistuu lapsiin ja lapsiperheisiin. Päivähoitomaksut nousevat ja muukin eläminen, esimerkiksi asuminen, terveydenhoito ja autolla liikkuminen, kallistuvat. Samaan aikaan varhaiskasvatukseen ja työsuhteen ehtoihin on ajettu kovia kiristyksiä. Lisäksi monen etuuden ostovoima on jäänyt yleisestä hintakehityksestä jälkeen ja ehtoja on kiristetty entisestään. Kireä kuntatalous pakottaa yhä useammat paikallispäättäjät etsimään säästöjä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Leikkauspolitiikan tuloksena on odotettavissa, että entistä useampi lapsiperhe joutuu taloudelliseen ahdinkoon, joka voi johtaa pitkäaikaiseen, ja myös taloudellisesti raskaaseen ongelmien kierteeseen.

Kolmannen sektorin toimijat ovat jo useita vuosia toteuttaneet koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdessä kuntien kanssa. Useimmat toimintaa järjestävät tahot työskentelevät muutenkin lasten ja nuorten parissa joten toiminta on järjestöille luonteenomaista.

Kerättyjen tietojen pohjalta on huomattu, että toiminnan järjestämisessä on valtakunnallisesti paljon kirjavuutta. Toiminnan johdonmukaisen kehittämisen kannalta asia on hankala.

Toiminnan rahoitus

Allekirjoittaneet lapsi- ja nuorisotyötä tekevät järjestöt kiittävät mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevasta lakiluonnoksesta, joka korvaisi nykyisen nuorisolain vuodelta 2006. Allekirjoittaneet järjestöt esittävät lain laatimisen tueksi lausuntonsa muutamista keskeisistä periaatteista ja sisällöistä. Järjestöt ovat arvioineet lakiesityksen vaikutuksia erityisesti lasten oikeuksien, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta ja analysoivat myös lakiesityksen mahdollisia vaikutuksia järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Sivut