Pinskut tekee yhteistyötä lukuisten eri järjestöjen ja julkisten sektorin toimijoiden kanssa.

Lapsijärjestöjen yhteistyöverkosto on vanhimpia yhteistöverkostojamme, joiden kanssa on toteutettu mm. lukuisia yhteistyöprojekteja (esim. Mun Vuoro!-hanke, Lasten kaupunki-hanke, Lapset Äänessä-hanke). Viimeisinä vuosina olemme tehneet vaikuttamistyön lisäksi Lastenviikko-kampanjaa, jonka aikana on järjestetty pop-up-työpajoja lapsille ympäri Suomea.

Lapsijärjestöjen yhteistyöverkosto, tietoa Lastenviikosta: www.lastenviikko.info