#leirimuisto -kilpailu 2017

MIKÄ ON SUN PARAS #leirimuisto? Jaa jälleen paras #leirimuisto pinskuleiriltä 2017 ja voita!

Tuo iloa syysiltoihin kesän parhailla muistoilla ja lähde mukaan syksyn somekisaan ajalla 1.9–20.11.2017! Viimeinen osallistumispäivä 20.11. on myös lapsen oikeuksien päivä!

Pääpalkintona sinä ja yksi kaverisi pääsette ilmaiseksi yhteen liiton valtakunnalliseen tapahtumaan vuonna 2018. Lisäksi arvomme tuotepalkintoja kaikkien osallistujien kesken. Myös piirit, aluejärjestöt ja osastot voivat palkita erikseen oman alueensa leirimuistoja omilla tapahtuma- ja tuotepalkinnoilla.

Voittajan etunimi, ikä ja voittanut tarina julkistetaan keskiviikkona 23.11. klo 12.00 Pinskujen nettisivuilla (www.pinskut.fi) ja sekä muilla järjestön käyttämillä viestintäfoorumeilla.

HALUATKO OSALLISTUA SOMESSA? TEE NÄIN: 

Jaa kuva Facebookissa Pinskujen (facebook.com/pinskut/) tapahtumassa "Leirimuisto 2017"  tai Instagramissa, ja kerro siihen liittyvä #leirimuisto kuluvalta vuodelta. Muista käyttää hashtagia #leirimuisto ja #pinskut. Meitä kiinnostaa myös, missä kuva on otettu ja kuka leirin järjesti. Kuvien täytyy olla esitettynä sellaisessa formaatissa ja koossa, jonka FB tai Instagram hyväksyy.

Huomioi, että Facebookin kautta osallistuttaessa kuva tarinoineen on aina jaettava kisalle perustetussa tapahtumassa.

ET OLE SOMESSA, MUTTA HALUAT OSALLISTUA? TEE NÄIN: 

Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä kuvan tarinalla ja yhteystiedoilla höystettynä sähköpostilla osoitteeseen jarjestosihteeri[ at ]pinskut.fi. Kuvan täytyy olla kooltaan alle 2 MB ja JPEG/GIF/PDF-muotoinen.

Huom! Kilpailu on tarkoitettu ensisijaisesti alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille.
 

#leirimuisto - kisan säännöt

   
1. Osallistumisaika ja yleiset ohjeet

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry järjestää valtakunnallisen leirimuistokilpailun sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillaan. Kilpailun tavoite on jakaa mukavia pinskuleirimuistoja. Kilpailu on suunnattu ensisijaisesti alle 29-vuotialle lapsille ja nuorille. Alle 18-vuotiaan on osallistuakseen pyydettävä lupa huoltajaltaan.

Kilpailuun osallistuessaan kilpailija vahvistaa lukeneensa säännöt ja hän sitoutuu noudattamaan niitä.

Jaa kilpailukuvasi Facebooki ssa Pinskujen #leirimuisto-tapahtumasivulla tai Instagramissa ja kerro kuvaan liittyvä #leirimuisto kuluvalta vuodelta 2017.

Jaa kuva hashtagilla #leirimuisto ja #pinskut

Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä kuvan tarinalla ja yhteystiedoilla höystettynä sähköpostilla osoitteeseen jarjestosihteeri[ at ]pinskut.fi. Kuvan täytyy olla kooltaan alle 2 MB ja JPEG/GIF/PDF-muotoinen.

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry varaa oikeuden käyttää kilpailukuvia järjestön markkinointitarkoituksiin ja käyttää niitä nettisivuillaan sekä muissa viestintäkanavissaan. Kuvia ja tarinoita voidaan esitellä myös Lastenviikko-kampanjan nettisivuilla osoitteessa www.lastenviikko.info.

Kuvien on sisällöltään oltava sosiaalisten medioiden yhteisösääntöjen, lain ja hyvien tapojen mukaisia sekä loukkaamattomia. Kuvan jakaneen henkilön on omistettava kuvien oikeudet kilpailuun osallistuakseen.

Alaikäisen henkilön osallistuessa kilpailuun on hänen pyydettävä suostumus osallistumiseen huoltajiltaan. Suostumus on oltava myös kaikilla kuvassa esiintyviltä henkilöiltä.

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden poistaa tai ilmiantaa kaikki sääntöjen vastaisiksi katsomansa tai sääntöjen vastaisina ilmiannetut kuvat.

2. Palkitseminen

Parhaat leirimuistot palkitaan ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Pinskujen keskustoimiston asettama raati palkitsee parhaan leirimuiston jakaneen henkilön ja hänen valitsemansa ystävän ilmaisella osallistumisella yhteen liiton valtakunnalliseen tapahtumaan vuoden 2018 aikana. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Parhaassa kuvassa korostuvat pinskuarvot ja persoonalliset, positiiviset leirikokemukset. Sosiaalisen median runsaat tykkäykset ja muut suosionosoitukset katsotaan kilpaileville tarinoille eduksi.

Myös piirit, aluejärjestöt ja osastot voivat palkita erikseen oman alueensa leirimuistoja omilla tapahtuma- ja tuotepalkinnoilla.

Keskustoimiston myöntämät palkinnot tulee noutaa erikseen keskustoimiston henkilöstön kanssa sovittavana ajankohtana keskustoimistolta aikavälillä 23.11.2017 – 28.02.2018 osoitteesta Hämeentie 29, 6.kerros 00500 Helsinki, jollei toisin sovita. Osastojen, aluejärjestöjen ja piirien myöntämistä palkinnoista on sovittava palkinnon luovuttajien kanssa erikseen.

 #leirimuisto-kisaan voi osallistua 1.9.–20.11.2017 välisenä aikana.

3. Vastuukysymykset

Sosiaalisen median kanavat ovat vapautettuja kaikesta vastuusta kilpailun järjestämisessä. 

Osallistujan vastuu

Kilpailuun osallistuessaan kilpailija vahvistaa lukeneensa säännöt ja hän sitoutuu noudattamaan niitä. Kuvissa esiintyviltä henkilöitä on oltava lupa kilpailuun osallistumiselle ja kuvien käyttämiselle.

Kilpailuun osallistumisen ehtona on, että kilpailuun osallistuvat lapset kertovat kilpailusta huoltajilleen tai jollekin aikuiselle. Jos kilpailuun osallistuja on alaikäinen, kuvan tai lähettäminen ja kilpailuun osallistuminen tulee tapahtua aikuisen valvonnassa ja aikuisen vastuulla.

Lähettämällä kuvan osallistuja antaa kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista kuvan kilpailusivuilla sekä muissa kilpailuun liittyvissä foorumeissa. Kuvan lähettäjä vastaa itseään ja kuvaa koskevien tietojen oikeellisuudesta ja loukkaamattomuudesta. Poistamme tai ilmiannamme liiton käyttämien kanavien osalta kaikki kuvat, jotka ovat kilpailusääntöjen vastaisia.