Mikä Lentokettu?

Lentokettu on 6-vuotiaan Ainon keksimä hahmo, joka on nimensä mukaisesti lentävä kettu. Hankkeen nimi kuvaa osuvasti hankkeen perusideaa tuoda esiin lasten omia näkemyksiä, vilkkaita mielikuvituksen tuotteita sekä havaintoja ympäröivästä maailmasta eri keinoin. Lasten rikas mielikuvitus ja viisaat näkemykset ympäröivästä maailmasta jäävät liian usein aikuisten pyörittämän yhteiskunnan varjoon. Lentokettu osaltaan kuvaa osaltaan myös lapsille ominaista, innovatiivista ajattelutapaa, joita aikuiset jäljittelevät työelämässä puhumalla innovaatioajattelusta.

Miksi hanketta tarvitaan?

Lasten näkemykset jäävät valitettavasti usein myös aikuisten stressaavan ja kiireisen elämän varjoon. Tänä päivänä perheet tarvitsevat entistä enemmän tukea arjesta selviämiseen ja lasten näkemysten huomioimiseksi omassa arjessaan. Myöskään poliittisten päätöksentekijöiden tehtäviin hakeutuvilla ei välttämättä ole käsitystä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja sen velvoittavuudesta mm. lapsen kuulemisen suhteen. Tästä syystä tarvitaan koulutusta, julkista kampanjointia, kohtaamisen paikkoja ja lapsille foorumeja ilmaista omia näkemyksiään.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa koulutetaan perhetoiminnan ohjaajia ja lasten vanhempia tukemaan erityisesti alle 6-vuotiaiden lasten itseilmaisua YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti, haastetaan eduskuntavaaliehdokkaita kuulemaan lasta ja puhumaan poliittisista päämääristään lapsentasoisesti, tarjotaan pienten lasten perheille vertaistuen ja kohtaamisen paikkoja ja mikä tärkeintä: nostetaan lasten omaa ääntä esiin lastenlehden ja videoiden keinoin. Hankkeessa pyritään ensisijaisesti tavoittamaan alle 12-vuotiaita lapsia ja varhaisnuoria ja heidän perheitään.

Hanketta rahoittaa Tradeka.

Lisätiedot

Hanna Niemi 

projektikoordinaattori

040 137 9451

hanna.niemi(at)pinskut.fi

Lue tuoreita kuulumisia pinskublogista