Pinskujen ja Nuorten Kotkien ympäristökasvatushanke käynnistyy keväällä 2020

Pinskujen ja Nuorten Kotkien Liikkuva luontoleiri-hankkeen tarkoituksena on viedä päiväleirikonsepti bussilla liikkuvana kaupunkiympäristöön, suoraan lasten ja nuorten ulottuville. Teemana on ekologinen kestävyys. Konseptiyhdistää matalan kynnyksen päiväleiritoiminnan ekologisen elämäntavan edistämiseen
ja ravinnon tarjoamiseen kesälomaansa omissa toimintaympäristöissään viettäville alakouluikäisille. Päiväleirien lisäksi toimintaa järjestetään tapahtumamuotoisena koulujen loma-aikojen ulkopuolella pop-up-periaatteella.

Tärkeintä on tavoittaa lapset ja varhaisnuoret omissa elinpiireissään – kuten puistoissa ja koulujen pihoilla – tarjoten laadukasta, ympäristöaiheista tekemistä sekä ekologista ja ravitsevaa ruokaa paikkaamaan kouluruokailua. Päiväleireillä tarjotaan lämmin ruoka ja välipala osallistujille.

Tapahtumien yhteydessä tehdään livestriimejä sosiaaliseen mediaan sekä toteutetaan
asiantuntijapodcasteja aihepiiriin sopivista teemoista. Livestriimauksen tuotokset
kootaan osaksi Pinskujen ja Nuorten Kotkien ympäristökasvatusmateriaalia.

Projektin pääkohderyhmä on alakouluikäiset lapset ja varhaisnuoret. Lisäksi pyrimme
tavoittamaan livestriimien ja podcastien avulla koululaisten vanhemmat ja
ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset.

Hankkeelle on tekeillä parhaillaan verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta www.luontoleiri.fi

Lisätiedot
Heidi Tuhkanen
Projektipäällikkö
heidi.tuhkanen@pinskut.fi
050 321 5764