Jäsen- ja laatukysely 2017

Kysely pinskutoiminnasta kiinnostuneille, toimintaan osallistuneille ja aktiivisesti toiminnassa mukana oleville

Pinskut tutkivat toimintansa laatua ja jäsentyytyväisyyttä keräämällä lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia monimenetelmällisesti kyselyiden, havainnoinnin, auditoinnin ja toiminnallisten menetelmien keinoin. Kysely on osa yhteisöpedagogiopiskelija Anni Hakolammen (YAMK) opinnäytetyötä.

Tällä yli 13-vuotiaille suunnatulla lomakekyselyllä kerätään laadun lisäksi tietoa pinskuhallinnosta ja organisaatiorakenteesta (vain kysymys 9). Voit halutessasi hypätä tämän osion ohi, jos tunnet ettei kysely ei tältä osin koske sinua.

Tämä lomakekysely on osa tutkimuksen ensimmäistä, kartoittavaa osuutta jonka perusteella luodaan toimenpiteitä laadun eri osa-alueiden parantamiseksi. Kartoittavan kyselylomakeosuuden viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 13.8.2017. Tutkimusaineistoa kerätään kyselyn lisäksi myös erilaisissa tapahtumissa, leireillä ja kerhoissa aikavälillä 5.6.2017-15.3.2018. 

Näin vastaat:

Avaa ja vastaa Webropol-kyselyyn tästä linkistä: www.webropolsurveys.com/S/0E67C77D313B49E3.par
tai tulosta paperilomake, täytä se ja toimita aluekeskukseen tai Pinskujen keskustoimistoon (Hämeentie 29, 6. krs, 00500 HKI).

Lomakekysely toteutetaan uudestaan alkuvuodesta 2018, jolloin tutkitaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikutusta käytännössä. Kerättävää aineistoa käytetään Hakolammen yhteisöpedagogi (YAMK) -opinnäytetyössä, joka valmistuu keväällä 2018.

Lisäksi kerättävä aineisto toimii lähteenä pinskuohjaajille ja hallinnolle työstettävässä koulutusmateriaalissa, jolla pyritään vaikuttamaan kerättävässä aineistossa esiin tulevin ongelmakohtiin sekä tunnistamaan jo olemassa olevia pinskutoiminnan laatuvahvuuksia. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti.

Lisätiedot:
Anni Hakolampi
Yhteisöpedagogi YAMK-opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Toiminnanjohtaja Pinskut (opintovapaalla 1.1.2017 lähtien)
anni.hakolampi [a] humak.edu
​p. 044 272 4796