Tapahtumat, leirit, kerhot

Pinskutoimintaa on viiden maakunnnan alueilla. Eri alueiden tapahtumat, kerhot ja leirit sekä ilmoittautumiset niihin tapahtuvat Pinskupakista. 

Pinskutoiminnan arvot ja periaatteet

Pinskujen missio on olla järjestö, joka järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja perheille pinskuarvojen mukaisesti.

Pinskujen toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle sekä pinskuarvoille. Toiminnan lähtökohtana on se, että Pinskut toimivat yhdenvertaisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän ja inhimillisen maailman puolesta.

Pinskujen missioon on sisällytetty erityisen vahvasti lapsen oikeudet pinskuarvojen rinnalle, koska pinskutoimintaa läpileikkaava laatujärjestelmä perustuu pitkälti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Pinskuissa on vuonna 2017 otettu käyttöön uusi lapsilähtöinen laatujärjestelmä, joka perustuu vahvasti pinskuarvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseen lapsivaikutusten arviointiin. 

Pinskuilla on kuusi pääarvoa, jotka ovat:

  • Yhteisöllisyys, joka tarkoittaa ystävyyttä, rauhaa, solidaarisuutta ja maailmankansalaisuutta kaikessa pinskutoiminnassa
  • Osallisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen
  • Elämyksellisyys, joka tarkoittaa iloon, oivaltamiseen ja itsensä ylittämiseen tähtäävää tavoitteellista toimintaa
  • Yhdenvertaisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä demokratiaan, esteettömyyteen ja samanarvoiseen kohteluun.
  • Eettisyys, joka tarkoittaa ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa sekä avoimia, rehellisiä ja reiluja toimintatapoja.
  • Vastuullisuus,  joka tarkoittaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ja turvallista toimintaa sekä kunnioitusta tälle työlle ja työn tekijöille.

Pinskutoimintaa tehdään pinskuarvojen perusteella. Pinskuarvojen toiminnallistamisen työkaluna toimii pinskumenetelmä, joka mukailee Pinskujen maapallologoa. Pinskumenetelmässä arvot jakautuvat tavoiteprofiileihin. Tavoiteprofiilien tarkoituksena on toiminnallistaa pinskuarvot tavoiksi päästä pinskumenetelmän ytimeen: kasvatukselliseen tavoitteeseen. 

Pinskulogon ja PInskumenetelmän symbolina toimiva Maapallo symboloi Pinskujen kasvatuksellista tavoitetta, joka saavutetaan arvojen päälohkojen tavoiteprofiilien toteutumisen kautta. Tavoiteprofiilit taas saavutetaan pinskukoulutuksen ja aktiviteettien keinoin käytännön pinskutoiminnassa. 

Pinskutoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsista uteliaasti, persoonallisesti, dialogisesti ja luovasti maailmaa tutkivia pinskuja, jotka toimivat eettisesti ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Lisätietoa Pinskuarvoista ja periaatteista löydät Pinskupakista:  pinskupakki.fi/jarjesto/pinskuarvot 


Näin osallistut Pinsku toimintaan

Pinskujen jäsenjärjestöihin voi liittyä myös jäseneksi! Tiesitkö, että Pinskujen jäsenjärjestöt eivät yleensä peri henkilöjäseniltään jäsenmaksua? Pinskuissa henkilöjäsen maksaa pääsääntöisesti toiminnasta, johon hän osallistuu. Pinskujen järjestämä tapahtuma-ja koulutustoiminta on osallistujalleen usein maksutonta tai hyvin huokeaa. Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan pinskutoimintaan lompakon paksuudesta riippumatta!

Kiinnostaako aktiivitoiminta? Liikenisikö sinulta aikaa toimia joskus leirikeittiössä tai tapahtumakuskina? Onko sinulla intoa ja ideoita suunnitella lasten ja nuorten kanssa tehtävää toimintaa? Haluaisitko ohjaajaksi kansainväliseen nuorisovaihtoon? Kiinnostaako lapsia ja nuoria koskeva päätöksenteko ja järjestöhallinto? Kaikkia näitä ja monia muita vapaaehtoistehtäviä voi tehdä Pinskuissa! Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, ota yhteys lähimmän aluekeskuksen työntekijään. Jos alueellasi ei ole alueellista tai paikallista pinskujärjestöä, autamme myös sen järjestelyissä. Pinskujärjestön perustamiseen ja toiminnan alkuun saattamiseksi on mahdollista saada myös taloudellista tukea, ota yhteys tällöin keskusjärjestön henkilöstöön tai hallintoon (Yhteystiedot-tai Hallinto-välilehti) . Liiton henkilöjäseniä palvelevat jäsenjärjestöjen henkilökunta maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Jos olet epävarma, minkä aluekeskuksen piiriin kuulut asuinalueesi perusteella, liiton järjestösuunnittelija voi auttaa tarvittaessa.

Lue lisää vapaaehtoisuudesta:  https://pinskupakki.fi/jarjesto/tule-vapaaehtoiseksi

Voit myös täyttää seuraavan lomakkeen. Välitämme sen oikealle yhteyshenkilölle puolestasi.


Kysymyksiä ja vastauksia

Miten pääsen mukaan toimintaan?

Pinskut järjestävät paikallisosastot ympäri maata. Helpoin tapa päästä mukaan on etsiä  pinskupakin tapahtumista itselleen sopiva tapahtuma ja tulla katsomaan millaista homma on. Toiminta on kaikille avointa, eikä tarvitse olla jäsen osallistuakseen pinskutoimintaan.

Mitä Pinskuissa
tehdään?

Pinskutoiminta on monipuolinen harrastus, jonka parissa pääsee tekemään miltei kaikkea mahdollista eräretkistä itsetutkiskeluun. Itse toiminnan sisältö riippuu vahvasti paikallisesta ja alueellisista painotuksista. Toiminnan sisältöön voi paljon vaikuttaa myös menemällä rohkeasti itse mukaan vapaaehtoiseksi.

Onko mahdollista olla mukana lapsen kanssa?

Pinskutoiminta on lähtökohtaisesti perheystävällistä, ja tutun aikuisen mukaan tuleminen on sitä suositeltavampaa mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Myös ensisijaisesti perheille suunnattua toimintaa järjestetään esimerkiksi erilaisten retkien muodossa.Perhetoiminnan mahdollisuuksia kannattaa kysellä lähimmästä aluetoimistosta. Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-palkista.

Onko pinskutoiminta poliittista?

Vaikka pinskutoiminnan juuret on poliittisessa vasemmistossa, Pinskut ei ole puoluepoliittinen toimija. Pinskutoimintaan osallistuakseen ei myöskään tarvitse olla puoluepoliittisesti orientoitunut tai sitoutunut. Riittää, että kokee pinskuarvot tärkeiksi tai haluaa itselleen ja/tai lapselleen kohtuuhintaisen ja mukavan harrastuksen pinskutoiminnan parissa.

Teemme poliittista vaikuttamis-ja edunvalvonta työtä erilaisissa verkostoissa, kuten Anna Lapselle Ääni-kampanjassa, ja otamme säännöllisesti kantaa julkilausumin muun muassa lapsen oikeuksiin ja asemaan liittyen. Teemme yhteistyötä kaikkien sellaisten tahojen kanssa, jotka kokevat heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asian omakseen.

Pinskuliiton toiminta-ajatuksena eli missiona on olla lasten, nuorten ja perheiden järjestö, jonka toimintaa ohjaa pinskuarvot. Arvot toimivat kaiken pinskujärjestöissä tehtävän käytännön työn ohjenuorana. Arvoista lisää: https://pinskupakki.fi/jarjesto/pinskuarvot


Millaista kasvatustyötä teette?

Pinskujen kasvatustyö perustuu pinskupedagogiikkaan. Pinskupedagogiikka on pinskutoiminnassa tapahtuvaa kasvatusta, joka tukee lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, tietotaidon kehittymistä ja perheiden sekä toisen sektorin (varhaiskasvatus ja peruskoulu) kasvatustyötä. Pedagoginen tietotausta ohjaustyön osana ja tukena lisää kasvatuksen tavoitteellisuutta ja ohjaa toiminnalle asetettuja laatumittareita.

Pinskupedagogiikkaa läpileikkaavia pedagogisia teemoja ovat yhteisökasvatus ja osallisuus, globaalikasvatus ja kansainvälisyys, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys sekä seikkailu-ja elämyskasvatus. Lue lisää:  https://pinskupakki.fi/kasvuymparisto/pinskupedagogiikka


Tässä tulevat logohahmot: Luonto, Tieto ja Tunne!

Luonto, Tieto ja Tunne ovat parhaita ystäviä. Heidän lempipuuhaansa on pinskutoiminta, jota he kaikki harrastavat. Jokaisella heillä on omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. He oppivat toisiltaan ja toisistaan, sillä ystävykset tuntevat myös toistensa ärsyttävät piirteet. He hyväksyvät ja arvostavat toisiaan sellaisina kuin ovat. Tosiystävyys ja hyvä yhteistyö toimii niin. Yhdessä he haluavat tehdä maailmasta paremman paikan kaikille – hauskanpitoa unohtamatta.

Luonto on logohahmoista vihreä. Luonto on kiinnostunut ympäristön ja eläintensuojelusta. Luonto on liikunnallinen kaveri, joka pitää myös pihaleikeistä, trampoliinilla pomppimisesta ja kiipeilemisestä. Luonnolla on lemmikki, siivekäs kettu nimeltään Liiti joka seuraa häntä joka paikkaan. Ystävät arvostavat Luonnon seikkailumieltä, rohkeutta ja leikillisyyttä. Välillä Luonto riehaantuu ja tekee vähän hölmöjäkin juttuja, mutta se ei haittaa koska Luonto on vaan sellainen.

Tieto on keltaisen logohahmon nimi. Tieto on luonteeltaan utelias ja aina valmis oppimaan uusia asioita. Hän rakastaa tieteellisiä kokeita ja tutkimuksia. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat Tiedon lempipuuhia. Tiedosta on mukavaa, että hän voi auttaa toisia tietämällä asioista paljon. Ystävät ihailevat Tiedon viisautta ja kykyä selittää vaikeita asioita ymmärrettävästi. Välillä hän uppoutuu kirjansa äärelle niin, että hän ei vaikuta huomaavan ystäviään ollenkaan. Ystävät kuitenkin tietävät, että Tieto ei tarkoita olla epäystävällinen. Hän ei voi vain vastustaa uteliaisuuttaan.

Punainen logohahmo on nimeltään Tunne. Tunne on ujo ja hyvä kuuntelemaan. Hän aistii herkästi toisten ihmisten mielialoja ja hän on taitava eläytymään toisten tunnetiloihin. Erityistaitonsa vuoksi Tunne saa ihmiset ympärillään voimaan paremmin, tekemään toistensa kanssa yhteistyötä sekä ratkomaan erilaisia riitatilanteita. Tunne rakastaa taidetta ja hänestä on hauska ilmaista itseään. Hänen lempipuuhiinsa kuuluu kaikki luova puuha musiikista ja kädentaitoihin. Tunne on välillä vähän huolimaton ja unohtelevainen, mutta ystävät tietävät hänen ei tarkoita sillä mitään pahaa. Hänellä on usein vaan paljon asioita mielessään niin jotain vain unohtuu vaikka hän kuinka pinnistelee asioita muistaakseen.

Pinskut hahmot