Edustajiston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Jyväskylässä 28.-29.9. Kokouksessa päätettiin mm. vuoden 2020 talousarvioista ja toimintasuunnitelmasta sekä arvioitiin kuluneen vuoden toimintaa. Ensi vuodelle on suunnitteilla mm. ympäristökasvatushanke, 75-vuotisjuhlaseminaari sekä Pinskukisat. Ensi vuonna alkavan kaksivuotiskahden strategisiin painopisteisiin kuuluu hyvinvoinnin tukeminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen sekä lasten ja nuorten edunvalvontaan panostaminen. Toimenpiteinä järjestö aikoo täydentää yhdenvertaisuusaineistoaan turvallisen tilan sääntöjen käyttöönotolla ja häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksella sekä kouluttamalla toimijoitaan hyvinvointiteemoista.

Edustajisto valitsi joukostaan lapsiasioista vastaavaksi henkilöksi (LAVA-henkilö) Michelle Seppälän. Seppälän tehtäviin kuuluu valvoa, että edustajiston kokouksissa toteutetaan LAVA-arviointia Pinskujen laatujärjestelmän mukaisesti. Liittohallituksen LAVA-vastaava on Mirka Lasarov. Jäsenjärjestöjen jäsenmaksuiksi vuodelle 2020 vahvistettiin piirijärjestöt 1500 euroa, aluejärjestöt 100 euroa, osastot 5 euroa ja kannatusjäsenet (yhteisöt) 500 euroa. Liittohallituksen erovuorossa olevien tilalle hallitukseen valittiin Susanna Korhonen (varalla Toni Jääskeläinen), Jukka-Pekka Pahtela (varalla Heikki Tapperi) sekä Satu Vainio (varalla Mirka Lasarov).

Esitysten ja aloitteiden suhteen edustajisto päätti, että Etelä-Suomen Pinskut ry:n esityksen mukaisesti selvitetään edellytykset luottamustoimisten henkilöiden palkkioille. Eräpinskut ry:n esitys virallisen nimen muuttamiseksi kokonaan Pinskut ry:ksi ei saanut edustajistossa tarvittavaa kannatusta. Kokouksessa tehtiin myös päätös jatkaa eri suuntiin pitkäaikaisen jäsenjärjestön SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n kanssa. Pinskut kiittää jäsenjärjestöään yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää tulevaisuudelle. Etelä-Suomen pinskutoiminnasta vastaa jatkossa Etelä-Suomen Pinskut ry.

Edustajisto on Pinskujen korkein päättävä elin, joka koostuu jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista.