Kaikkien aikojen ensimmäinen Pinskujen edustajiston kokous käytiin Naantalin Kesärannassa 22.-23.9. Historiallisessa edustajiston kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 26 liiton edustajistoon, hallitukseen tai työntekijöihin kuuluvaa henkilöä. Ilmapiiri kokouksessa oli innostunut ja odottava.

Mikä edustajisto?

Huhtikuussa Espoossa järjestetty liittokokous teki päätöksen siitä, että liittokokoukset jäävät historiaan ja liiton ylimpänä päättävänä elimenä toimii nyt edustajisto. Päätöksen taustalla on tarve keventää hallintoa jotta rahaa voitaisiin kanavoida entistä enemmän itse toimintaan. Edustajiston jäsenet valitaan piirikokouksissa tai jäsenäänestyksellä. Uudessa roolissa ja säännöissä oli paljon sisäistettäviä asioita kaikille. Kokouksen alkuvaiheessa kerrattiinkin toiminnanjohtajan johdolla liittokokouksessa hyväksytyt uudet säännöt ja pohdittiin omaa roolia edustajiston jäsenenä. Sitten oli vuorossa päätöksenteko uuden hallintoelimen jäsenen roolissa.

Mitä asioita edustajisto käsitteli?

Ensimmäinen kokous päätti vuodelle 2019 mm. liiton jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä käsitteli jäsenjärjestöiltä saapuneet esitykset ja aloitteet. Edustajisto sai selonteon myös kuluvan vuoden toiminnasta, liiton taloudellisesta tilanteesta sekä lapsen asemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Liiton viimeisessä liittokokouksessa päätettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti kokouksessa päätettiin myös vuosien 2019-2020 hallituksen kokoonpano ja arvottiin erovuorot. Liiton puheenjohtajina jatkavat Joni Korhonen ja Jani Halonen vuoden 2020 loppuun saakka. Edustajisto vahvisti myös piirijärjestöjen mallisääntöjen päivityksen nykyisen sääntömallin mukaiseksi sekä teki päätökset liittokokouspäätösten aikataulusta ja toimenpiteistä. Kokouksessa keskusteltiin myös vilkkaasti mm. liiton eduskuntavaalitavoitteista, erilaisten jaostojen ja työryhmien perustamisesta, liiton keskustoimiston sijainnista sekä Sählykkäiden muuttamisesta monilajitapahtumaksi. Edustajisto päätti myös, että kulttuurilähettilään pestistä tulee vuodesta 2019 lähtien kiertävä yhteisöpesti, jota hoitaa vuonna 2019 Länsirannikon toiminta-alue.

Edustajisto toimii lapsilähtöisesti

Liiton lapsilähtöisyys-periaatteiden mukaisesti iltatehtävässä liiton budjetteihin (2018-2019) sovellettiin lapsibudjetoinnin periaatteita. Uusi edustajisto perehdytetään lapsivaikutusten arviointiin (LAVA) muilta osin keväällä 2019. Hallitus koulutetaan LAVAan jo syyskaudella 2018. Lapsivaikutusten arviointi on osa Pinskujen laatujärjestelmää, jonka keskeisenä ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.