Kutsut kokoukseen lähtevät piireille viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Liittokokouksessa käsitellään mm. sääntömuutos, jolla pyritään keventämään liiton hallintorakennetta ja vapauttamaan resursseja suoraan lasten kanssa tehtävään toimintaan. Liittokokoukseen otetaan vastaan myös kirjallisia aloitteita, joita voi halutessaan täydentää max. 5 minuutin mittaisella videolla.

Tänä vuonna liittokokouksessa kuullaan entistä enemmän lapsen ääntä: liittokokouseen pyydetään toimitettavan myös lasten tekemiä videoaloitteita ja tervehdyksiä. Lisäksi liittokokoukselle nimetään ensimmäistä kertaa lapsi-ja nuorisoasiainvaliokunta, jota johtaa liittokokoukselle nimetty, lapsivaikutusten arvioinnista vastaava henkilö (LAVA-henkilö).

LAVA-henkilö liittyy vahvasti liiton uuteen laatujärjestelmään ja siihen linkittyvään päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoon. Lapsimyönteisyyttä edustaa myös lapsiparkki, joka mahdollistaa entistä paremmin myös perheellisten osallistumisen liittokokoukseen.
Liittokokoukselle osoitetut kirjalliset aloitteet pyydetään toimitettavan keskustoimistolle viimeistään 21.3.2018 osoitteella:

  • keskustoimisto [at] pinskut.fi TAI
  • Hämeentie 29, 6.kerros, 00500 Helsinki

Kaikki videoaineistot on ladattava perjantaihin 13.4 mennessä sähköisesti osoitteeseen pinskut.fi/liittarivideot