Pinskupakki-projektin päättyttyä ja pinskupakki-sivuston käyttöönoton myötä liiton internet-viestintä on uudistettu kokonaan. Liitto jäsenjärjestöineen käyttää viestintään kolmea julkista nettisivua, sekä kahta muuta työkalua. Lisäksi jäsenjärjestöillä on omat nettisivunsa, joista he vastaavat itse.

pinskut.fi - keskusjärjestön omaan viestintään

Toiminnasta, valtakunnallisista tapahtumista ja projekteista yleisellä tasolla kerrotaan liiton omilla nettisivuilla. Keskusjärjestön sivua ylläpitävät keskustoimiston työntekijät.

pinskupakki.fi - paikallinen pinskutoiminta ja tietoa tekijöille

Tarkat tiedot tulevista tapahtumista ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu pakissa. Pakista löytyy myös kaikki pioneeritoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen tarvittava materiaali ohjelman aktiviteeteista jäsenrekisteriin ja kasvatusstrategiasta kulttuuriperintöön. Suurin osa pinskupakin tietosisällöstä on saatavilla vain 15 vuotta täyttäneille, joilla on oikeus saada pakkiin käyttäjätunnukset. Tunnareita saa oman osaston jäsenhaltijalta tai piirin työntekijältä.

punosblogi.fi- paikallistason kuulumiset

Punos-blogi korvaa Punos-lehden pinskujen äänenkantajana. Blogiin kirjoitetaan kuulumisia paikallistason tapahtumista, sekä muita vapaamuotoisempia tekstejä. Jokaisella jäsenjärjestöllä on oma, järjestökohtainen käyttäjätunnus Punosblogiin.

Uutiskirje

Liitto lähettää vähintään neljä kertaa vuodessa uutiskirjeen, johon koostetaan ajankohtaisia toimintaan liittyviä asioita. Uutiskirjeen voi tilata oman käyttäjäsivunsa kautta pinskupakissa, tai (vielä toistaiseksi myös) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen keskustoimisto [at] pinskut.fi. 

Jemma

Hallinnollinen viestintä ja liiton vapaaehtoisten toiminta organisoidaan Jemma-pilvipalvelussa. Liiton vapaaehtoistehtäviin pestatut saavat Jemman käyttäjätunnukset ja käyttökoulutuksen pestinsä alussa - ulkopuolisilta Jemma on suljettu. Myös jäsenjärjestöt voivat halutessaan saada yhden järjestökohtaisen käyttäjätunnuksen Jemmaan.