Pinskujen 25.liittokokous järjestettiin Espoossa hotelli Nuuksiossa 21.-22.4.2018. Liittokokous oli tältä erää järjestön viimeinen, sillä liittokokous päätti yksimielisesti siirtyä jatkossa ns. edustajistomalliin. Edustajiston jäsenet valitsevat jäsenjärjestöt ja edustajisto kokoontuu 2 kertaa vuodessa edeltävän liittovaltuuston tapaan. Uutta on myös se, että jokaisella piirillä on edustajistossa sama edustajamäärä.

Liittokokouksen tilalla järjestetään joka 3.vuosi seminaari tai muu tapahtuma liittokokouksessa hyväksytyn Hämeen aloitteen mukaisesti. Liittokokous hyväksyi myös aloitteen valtionapujen määräytymisperusteiden tarkistamisesta ja työryhmän perustamisesta tarkoitusta varten. Liittokokous päätti myös valtakunnallisen ympäristökasvatushankkeen kartoituksesta. Liittokokouksen julkilausuma koski lapsen oikeuksien ottamista kansallisen päätöksenteon perustaksi.

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Korhonen Järvi-Suomesta ja varapuheenjohtajaksi Jani Halonen Hämeestä. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Marika Vapaala-Riikonen Länsirannikolta ja varapuheenjohtajaksi Riina Lindstedt Hämeestä. Liittohallituksen järjestäytymiskokous on 9.6 keskustoimistolla ja edustajiston ensimmäinen kokous 22.-23.9 Naantalin Kesärannassa.

Liittokokouksessa toteutettiin ensimmäistä kertaa kokousasioiden ja päätösvaihtoehtojen lapsivaikutusten arviointi lapsi- ja nuorisoasiainvaliokunnan toimesta. Liittokokouksessa käsiteltiin myös yksi lapsen tekemä aloite pomppulinnaluolasta. Kokemukset LAVA-työskentelystä olivat positiivisia. Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä kokeilu liittyi liiton uuteen laatujärjestelmään, jonka jalkautus alkaa syksyllä. Liittokokouksessa oli myös lapsiparkki.

Liittokokouksessa valmisteltiin myös päälinjaukset uudelle strategiatyöryhmälle, joka aloittaa toimintansa syksyllä. Strategiatyöryhmähaku on auki 12.8.2018 saakka.