Mikä edustajisto?

Pinskujen hallitus on päättänyt kutsua edustajiston sääntömääräisen syyskokouksen koolle Jyväskylään 28.-29.9.2019. Edustajisto on liiton korkein päättävä elin. Edustajiston jäsenet ovat liiton jäsenjärjestöjen valitsemia ja edustavat jäsenjärjestöjä edustajistossa. Edustajiston kokoukseen kutsutaan liiton hallituksen ja edustajiston jäsenet sekä liiton työntekijät. Kirjallisia esityksiä edustajiston kokoukselle voivat tehdä jäsenjärjestöt, eli osastot, aluejärjestöt ja piirijärjestöt. Edustajiston kokoukseen voi ilmoittautua seuraajaksi. Seuraaja-paikkoja on rajoitetusti kokoustilan kapasiteetin vuoksi. Seuraajiksi voi ilmoittautua liiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet 50€ osanottomaksua vastaan. Osanottomaksu sisältää ruuat kokouspäivinä.

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa?

Liiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt, joilta liitto pyytää kirjallisia aloitteita jotka täytyy sääntömääräisesti olla toimitettuna keskustoimistoon 2 viikkoa ennen kokousta. Tämän lisäksi edustajisto käsittelee myös kaikki vapaamuotoisemmat lasten ja alle 15-vuotiaiden nuorten tekemät aloitteet. Aloitteita voi tehdä kirjallisesti tai videon välityksellä. Lasten ja nuorten aloitteissa liiton hallintoelimiin kuulumattomat alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret voivat esittää ideoitaan edustajistolle pinskutoiminnasta ja sen kehittämisestä ja edustajisto on velvollinen vastaamaan näihin aloitteisiin. Lasten aloitteet tulee lähettää osoitteeseen pinskut.fi/aloitteet. Kirjallinen pohja löytyy valmiina Pinskupakista (vaatii sisäänkirjautumisen): https://pinskupakki.fi/laatujarjestelma/lapset-ja-nuoret-toimijoina , vaikka aloitteet saavat olla vapaamuotoisia. Muista kuitenkin jättää yhteystietosi aloitteen yhteyteen. Voit varmistaa, että sähköinen aloite on tullut perille sähköpostitse (keskustoimisto (a) pinskut.fi ) tai puhelimitse keskustoimiston työntekijöiltä.