Pinskut - Elämyksiä. Iloa. Yhdessä.

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (Pinskut) on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö. Pinskutoiminta on aatteellista, mutta puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa lasten kanssa ja lasten parhaaksi. Järjestön toimintamuotoihin kuuluu lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettu toiminta, kuten leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset. 

Järjestön keskustoimisto on Helsingissä, ja toiminta-alueita - piirejä - on viisi (Etelä-Suomi, Länsirannikko, Häme, Järvi-Suomi, Pohjois-Suomi). Lisäksi pinskutoimintaa pyörittävät aluejärjestöt ja osastot.

Pinskutoiminta perustuu tasavertaiselle ja molemminpuoliselle kunnioitukselle sekä vahvaan ja turvalliseen yhteisöön, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Pinskuarvoihin kuuluvat vapaus, tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, vastuullisuus, rehellisyys, maailmanrauha, luonnon-ja ympäristönsuojelu sekä työn kunnioittaminen. 

Pinskutoiminnassa lapsen kuuleminen ja osallisuus ovat toiminnan keskiössä. Aikuinen ohjaaja on turvallinen kumppani, joka ohjaa lapsen kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen lapsen oma persoonallinen identiteetti huomioiden. Pioneeritoiminnan kasvatuksellinen päämäärä onkin kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pioneeri, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään. 

Tule mukaan toimintaan!